Kinderen uit Gaastmeer halen met Sint-Maarten recordbedrag van 770 euro op voor India

Kinderen uit Gaastmeer hebben met Sint-Maarten een recordbedrag van 770 euro opgehaald. De diaconie van de kerk doet er nog 300 euro bij. Het geld gaat naar Stichting Maher-India.

Marianne Zoetmulder vult de collectebus aan de anderhalvemeterstok van (v.l.n.r.) Mila, Chantal, Zoë, Marlies, Amy en Annemarije.

Marianne Zoetmulder vult de collectebus aan de anderhalvemeterstok van (v.l.n.r.) Mila, Chantal, Zoë, Marlies, Amy en Annemarije. Foto: Simon Bleeker

Het is vijf uur in de middag en het begint al te schemeren in het dorp met 300 inwoners. De kinderen verzamelen zich bij Dagwinkel Gaastmeer. Daar worden vijf groepjes samengesteld, die in het hele dorp de deur langs gaan. Aan het einde van de tocht wordt bekend dat er een recordbedrag is opgehaald: 770 euro.

Reden recordopbrengst?

Met de bijdrage van de diaconie is er dus 1070 euro beschikbaar voor de Stichting Maher-India. Een verklaring voor de recordopbrengst? ,,Misschien komt dat wel door het coronavirus”, denkt Willem Wendelaar Bonga van de organisatie.

Al decennialang halen de kinderen uit Gaastmeer niet alleen snoep op met Sint-Maarten, maar ook geld voor Stichting Maher-India: ,,Sjoerd Schaaf krijt dat jild. Hy is de sekretaris fan de stifting Maher-India Fryslân. Hy bringt it jild nei de projekten dy’t te krijen hawwe mei oplieding en foarljochting. Bygelyks de resepsje fan famkes”, vertelt Wendelaar.

Jelte Zeilstra (11) liep woensdagavond ook mee. Hij vindt het ook een behoorlijk bedrag ,,Ik fyn it hiele leuke aksje foar de bern yn Yndia. Dan ha sy ek wer wat jild.”

Sint-Maart begrip in dorp

De kleinste jeugd van het dorp gaat met begeleiders langs de deuren om hun lied te zingen, dat al sinds 2000 wordt gebruikt: ‘Ha jo der wat foar oer? Wy wolle graach wat ha. Ha jo der wat foar oer? Sy wolle graach wat ha’ – daarmee doelend op zowel het snoepgoed als een geldelijke bijdrage.

Sint-Maarten is een begrip in het dorp, zo valt ook af te leiden uit de bedragen die jaren geleden zijn opgehaald. Zo werd er bijvoorbeeld in 2006 een totaalbedrag van 1154,68 euro ingezameld. Het geld dat de kinderen ophaalden, werd destijds nog vaak verdubbeld door de kerk. Tegenwoordig komt er een paar honderd euro bij.

1,5-meterstokken

Bewoonster Tjerie van der Meer-Spitse (76) heeft Sint Maarten in het dorp vanaf het begin meebeleefd. ,,It hat wol wat. Benammen omdat wy de bern groeien sjogge. Om de safolle jier stiet der wer in nije generaasje klear. Hiel leuk en fan grut belang foar it doarp.”

Corona gooide gelukkig geen roet in de traditionele actie. ,,Wy hawwe elk ploechje twa 1,5-meterstokken meijûn. Ien foar it lekkers en ien foar it jild. Sa is it akseptabel om by de doarren lâns te gean. Allinich de bern sjonge en net de folwoeksenen”, legt organisator Wendelaar uit.

Het dorpshuis was gesloten, dus het verdelen van het snoep en het drinken van chocolademelk moest buiten gebeuren. De kinderen vonden de lange stok wel zwaar worden, maar het was niet voor niets. Een recordbedrag aan actiegeld. Waar een klein dorp groot in is.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân
Instagram