Vier nieuwe straten in Sneek krijgen namen die door kinderen bedacht mogen worden

Kinderen mogen de namen bedenken voor vier nieuwe straten in Sneek.

Kinderen mogen de namen bedenken voor vier nieuwe straten in Sneek. Foto: gemeente Súdwest-Fryslân

Vier nieuwe straatnamen in Sneek mogen door kinderen bedacht worden. De gemeente Súdwest-Fryslân doet een beroep op hun creativiteit.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Het gaat om de nieuwbouwwijk Harinxmaland die straks ten westen van de spoorlijn uitgebreid wordt. In 2024 wordt gestart met tachtig woningen in twee U-vormen. Later volgen nog eens tachtig woningen. Tussen de woonblokken komen buurtakkers, een soort moestuinen waar de bewoners zelf gebruik van kunnen maken.