In de Zuidwesthoek mogen tot 2030 zo’n 2500 woningen worden gebouwd

Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren mogen samen 2500 huizen bouwen de komende tien jaar. Foto: @

In de Zuidwesthoek mogen tot 2030 zo’n 2500 woningen worden gebouwd. Gemeente De Fryske Marren mag er 1000 verdelen en Súdwest-Fryslân de overige 1.500 huizen, zo is met de provincie afgesproken.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân
De Fryske Marren

Een keer in de drie jaar brengt de provincie Fryslân een bevolkings- en huishoudensprognose uit. Hierin staan de actuele trends en inzichten over het te verwachten aantal inwoners en huishoudens. De provincie berekent hierop het aantal te bouwen huizen. Afgelopen zomer is zo’n prognose gemaakt voor de komende tien jaar.

1000 voor Fryske Marren en 1500 voor Súdwest

Voor de Zuidwesthoek wordt verwacht dat er tot 2030 ongeveer tussen de 2400 en 2500 nieuwe woningen nodig zijn. Dat aantal is verdeeld onder de gemeenten: zo’n 1000 voor De Fryske Marren en voor Súdwest-Fryslân ongeveer 1500.

Súdwest heeft nu een overcapaciteit in zijn woningbouwprogrammering, maar de gemeente ziet ook krapte op de woningmarkt. Burgemeester en wethouders pleiten daarom voor flexibiliteit, zodat ingespeeld kan worden op de dynamiek van de woningmarkt. In Súdwest is veel vraag naar huizen in Sneek, maar ook in de andere steden en dorpen.

Ongrijpbaar

De dynamiek op de woningmarkt is in grotere plaatsen met een centrumfunctie soms ongrijpbaar. Om daar op in te kunnen spelen zijn gemeenten in die plaatsen vrij bij bouwontwikkelingen binnen bestaand bebouwd gebied. Dat zogenoemde ‘binnenstedelijk vrij programmaren’ geldt voor Sneek, Bolsward, Makkum, Workum, Joure, Lemmer en Balk. Die nieuwe huizen tellen niet mee in het totale bouwprogramma, waardoor de gemeenten niet al gauw door hun woningvoorraad heen zijn.

In de Zuidwesthoek groeit de vraag naar tijdelijke woonruimte of flexibel wonen. Het gaat om mensen die wachten op een volgende koopwoning, in scheiding liggen, zzp’ers met een tijdelijke baan of starters die op zichzelf willen gaan wonen. Een flexibel segment, als aanvulling op het bestaande aanbod van huur- en koopwoningen, kan uitkomst bieden, denken beide gemeenten. Ze gaan opties onderzoeken in proefprojecten.

Nieuws

menu