In de Tjerkwerder vaart komen vijftien Elfstedenbeelden (en W.A. van Buren krijgt een prominente plek)

Tjerkwerd heeft vergevorderde plannen voor een groot Elfstedenmonument met een koninklijk randje. In de vaart bij het dorp verschijnen vijftien beelden. Voor elke verreden tocht eentje. Met een prominente plek voor W.A. van Buren.

Op 26 februari 1986 rijdt prins Willem-Alexander de Elstedentocht uit, en arriveert in het donker op de Bonkevaart in Leeuwarden.

Op 26 februari 1986 rijdt prins Willem-Alexander de Elstedentocht uit, en arriveert in het donker op de Bonkevaart in Leeuwarden. Foto: Anp

Hij was precies op de helft van de Tocht der Tochten toen schaatser W.A. van Buren in 1986 in zijn rood-witte jack door Tjerkwerd gleed. Het duurde nog dik honderd kilometer en afzien in de Hel van Noorden voor de destijds kroonprins in de armen van zijn moeder Beatrix viel op de Bonkefeart in Leeuwarden. Vijfendertig jaar later krijgt inmiddels koning Willem Alexander een prominente plek in de vaart bij Tjerkwerd.

Daar verschijnen eind dit jaar -alle vergunningen zijn rond- vijftien beelden die samen het kunstwerk Fyftjin en Fierder vormen. Kunstenaar Pieter Jan Stallen was in de race voor het kunstwerk bij de finish in Leeuwarden, waar uiteindelijk een verlicht Elfstedenkruisje kwam. Zijn idee viel dan wel af bij de eindstreep, maar was misschien nog wel beter geschikt voor op de helft van de tocht. De ontwerper meldde zich daarom in Workum.

,,Mar dêr moasten se noch bekomme fan de fontein, dêrom wiisden se troch nei ús”, zegt Fokko Rollema, dorpsbelangvoorzitter en lid van de Werkgroep Cultuur Tjerkwerd. Zijn dorp was gelijk enthousiast. Daar in het kale land aan de rand van de vaart lag de ideale plek voor het plan van Stallen. Die had een werk bedacht dat gaat over de historie en de toekomst van de Elfstedentocht. Fyftjin en Fierder symboliseert verleden en verlangen.

Die historie vangt de kunstenaar in vijftien silhouetten van cortenstaal, voor elke gereden tocht eentje. Veertien beelden van toeschouwers op de kant en een schaatser op (of eigenlijk in) de vaart. Dat is W.A. van Buren, de schuilnaam van Willem Alexander waaronder de huidige koning de mythische tocht in 1986 volbracht.

Hij reed de veertiende, daarna volgde slechts die van 1997. Sindsdien is het wachten. En al smelt de hoop jaar na jaar, het verlangen groeit in hetzelfde tempo. Ook dat heeft Stallen in de beelden verwerkt.

Op de brug komt een silhouet van een vader met een meisje op de schouders. Zij kijkt naar de toekomst. Schoolkinderen uit de hele gemeente is gevraagd om te bedenken waar ‘it famke’ aan denkt, wat er door haar hoofd gaat. Het origineelste idee, gekozen door groep 6 van de Reinbôge in Tjerkwerd, komt op het beeld te staan.

Met een beetje mazzel komt de koning straks zelf naar het dorp om het kunstwerk te bewonderen. ,,Wy ha in brief nei it Hôf útdien”, vertelt Rollema. En er kwam al vlot een antwoord. ,,As we it jild by elkoar krije dan lizze se it oan him foar en wurdt de Kening frege om te kommen.”

Want het geld, daar staat of valt het nog mee. Inmiddels is aan subsidies zo’n 35.000 euro binnen. ,,Wy hiene wat mear ferwachte fan fûnsen.” Rollema schat in dat nog zeker 60.000 euro nodig is. Om dat bij elkaar te scharrelen wordt volgende week een crowdfunding gestart. Elfstedenwinnaars Klasina Seinstra en Henk Angenent komen langs om officieel het startsein te geven. Tjerkwerd heeft goede hoop dat er genoeg gulle gevers zullen zijn zodat het eind dit jaar ‘oan giet’.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân
Elfstedentocht