Leerplichtambtenaren maken zich zorgen om thuisonderwijs. Hoe is de situatie in Friesland?

Het toenemend aantal kinderen dat thuisonderwijs volgt, baart leerplichtambtenaren zorgen. In Friesland valt het wel mee, al hoopt men ook hier op meer wetgeving.

Ave Kramer (9) aan het beeldhouwen met hout bij zijn oudoom Jehannes Hibma. Foto: Niels de Vries

Ave Kramer (9) aan het beeldhouwen met hout bij zijn oudoom Jehannes Hibma. Foto: Niels de Vries Foto: niels de vries

Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Leerplichtambtenaar Bärbel van Faassen schat dat in de gemeente Leeuwarden tien tot vijftien kinderen vrijgesteld zijn van de onderwijsplicht en thuisonderwijs krijgen. Provinciebreed is het moeilijker schatten, we houden het op vijftig tot honderd kinderen. ,,De aantallen gaan wat op en neer maar zijn redelijk stabiel.’’