Fokje Postma-Van der Plaats uit Witmarsum wordt 100 na een zelfstandig leven als moeder en huisvrouw: 'Help freegje dat moat ik noch leare'

Na heel veel verhuizingen viert Fokje Postma-Van der Plaats in Witmarsum dinsdag haar honderdste verjaardag. Ze woont sinds september in Aylva State.

De honderdjarige Fokje Postma-Van der Plaats: 'Alles moat wol op oere en tiid bliuwe'.

De honderdjarige Fokje Postma-Van der Plaats: 'Alles moat wol op oere en tiid bliuwe'. FOTO SIMON BLEEKER

Lees meer over
Súdwest-Fryslân

De meeste jaren van haar leven bracht de eeuwelinge door in Lollum waar ze 45 jaar woonde. In 2008 verhuisde ze naar een aanleunwoning in Wommels waar ze 14 jaar bleef tot afgelopen september. Omdat haar ogen achteruitgaan, kwam een verzorgingshuis in beeld.