Hof gelast nader onderzoek naar gesteldheid verdachte 'wurgmoord' Heeg

FOTO NICK DEN BOER/PRONEWS

Het gerechtshof Leeuwarden heeft dinsdag bepaald dat de 54-jarige Leeuwarder die eerder door de rechtbank werd veroordeeld voor het ombrengen van boekhouder Hans Boschma uit Heeg, nader moet worden onderzocht.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Het hof willigt daarmee een verzoek in van de verdediging. Advocaat Robert Snorn stelde dinsdag dat nader onderzoek door een psycholoog en een psychiater nodig is. Snorn staat op het standpunt dat sprake was van noodweerexces. Zijn cliënt zou in een plotselinge gemoedsopwelling hebben gehandeld. De psycholoog en de psychiater die zijn cliënt eerder onderzochten, hadden daarbij niet de later afgelegde verklaringen van de Leeuwarder meegenomen over wat er in zijn beleving op 6 februari vorig jaar precies was gebeurd. Hij stelde dat Boschma hem eerst probeerde te wurgen, waarna hij in een opwelling het touw om de nek van Boschma aantrok.

Volgens de rechtbank was geen sprake geweest van een ‘wederrechtelijke aanranding’ van de verdachte, iets wat een vereiste is om een beroep te kunnen doen op noodweerexces. Het hof zal zich ook daar opnieuw over moeten buigen. Het hof vindt het met de verdediging van belang dat dat nieuwe onderzoek plaats gaat vinden waarbij ook de latere verklaringen worden betrokken.

,,Als er nog onderzoek nodig is, is het hof feitelijk de laatste instantie die dat kan doen’’, stelde raadsheer Lieme Wijma. Het hoogste orgaan, de Hoge Raad, beoordeelt alleen of een vonnis volgens de regels tot stand is gekomen. Aanvankelijk was de inhoudelijke behandeling eind februari gepland, maar vanwege het nieuwe onderzoek zal die in een later stadium plaatsvinden.

Het Openbaar Ministerie verzette zich tegen het onderzoek omdat uit de feiten voldoende zou blijken dat er geen sprake was van wederrechtelijke aanranding. De verdachte zei dat het hem speet voor de nabestaanden dat hij in hoger beroep was gegaan, maar dat er voor hem geen sprake was geweest van afpersing of, zoals de rechtbank oordeelde, van ‘gekwalificeerde doodslag’, bedoeld om dat te verhullen.

Lees ook | Wurgmoord Heeg keert terug bij gerechtshof

Nieuws

menu