Helemaal naar Raad van State om onhandig geparkeerde auto: 'Ik bin yn in gekke situaasje bedarre'

Bert Brouwer uit Sneek stapte naar de Raad van State om een onhandig geparkeerde auto op zijn gracht. Dat de gemeente Súdwest-Fryslân de kwestie met de souplesse van een blok beton aanpakte, vindt hij het opmerkelijkst.

In de bibliotheek maakte Bert Brouwer studie van juridische vraagstukken. ,,Ik waard nijsgjirrich: hoe fier soe dit gean kinne?''

In de bibliotheek maakte Bert Brouwer studie van juridische vraagstukken. ,,Ik waard nijsgjirrich: hoe fier soe dit gean kinne?'' FOTO NIELS DE VRIES

Ja, het voelt als genoegdoening. Verbouwereerd is hij ook, dat de gemeente koste wat het kost gelijk wilde hebben. Met een uitspraak van de Raad van State deze week (in zijn voordeel) komt er voor Bert Brouwer van de Koopmansgracht in Sneek een einde aan een periode die hij omschrijft als een absurdistisch theaterstuk.

Twee jaar lang lag hij met de gemeente Súdwest-Fryslân overhoop om een verkeerd geparkeerde auto van de buren. ,,Ik bin yn in gekke situaasje bedarre.’’

Knik in de weg

Brouwers’ buren parkeren hun wagen gewoonlijk langs de gracht, op een plek waar er net een knik in de eenrichtingsweg zit. Die parkeerplek is niet verboden, maar wel onveilig, aldus de Sneker. ,,Alle bestjoerders moatte de dyk dêr ôfsnije en kinst net sjen wat der oan komt.’’

Er is eens een ongeluk gebeurd en dat was het moment voor Brouwer om in actie te komen met een klacht naar de gemeente. ,,Ik wie net út op fuortslepen, mar miskien koe ‘Handhaving’ in bryfke op it rút plakke of sa.’’

Wat met een klacht begint, mondt uit in twee handhavingsverzoeken. Zonder effect. De twist zit ’m in het punt of het college wel of geen recht heeft om te handhaven. Súdwest houdt vol: die bevoegdheid hebben wij niet. Daar is het Openbaar Ministerie (OM) voor.

De bestuursrechter gaat daar in mee. Brouwer weet zeker: deze uitleg klopt niet. De nieuwsgierigheid wint het van de ergernis en dus gaat hij in beroep. Op de computer in de bieb (zelf heeft-ie er geen) graaft hij door de jurisprudentie.

Onbenullige kwestie

De Raad van State, het hoogste publiekrechtelijke rechtsorgaan, geeft hem nu gelijk. Er is in de gemeente sinds 2014 een Wegsleepverordening van kracht. Met die maatregel kunnen ambtenaren grip houden op veilige wegen en auto’s laten verplaatsen, als dat noodzakelijk is. Die bevoegdheid was er, aan dat wetsartikel getoetst, dus wel.

Dat de ambtenaren op het stadhuis in Sneek zich zo vastklampten aan de eigen waarheid, noemt Brouwer pijnlijk. ,,It punt is: elkenien kin fouten meitsje. Mar wa’t fouten konsekwint ferdûzelje wol, is by my oan it ferkearde adres. Sa’n relatyf ûnbenullige kwestje is no hiel dreech wurden.’’ Brouwer zegt: de gemeente is nu aan zet.

De gemeente kijkt anders aan tegen de kwestie, al is daar ook verbazing. Woordvoerder Louis Westhof: ,,In gewoane gong fan saken is om soks mei de buorlju te bepraten. Hy hat hjir wol in hiel juridysk och heden fan makke.’’

Snelheid eruit

De gemeente ziet geen noodzaak om in te grijpen op de Koopmansgracht omdat er geen overtreding vastgesteld is. ,,Der binne gjin fouten makke.’’

Die auto mag daar staan en zorgen om de verkeersveiligheid zijn er niet. Westhof: ,,Soms kin sa’n obstakel op ’e dyk júst de snelheid út it ferkear helje.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân