Hele gemeenteraad Súdwest-Fryslân staat achter sluiting van jeugdzorginstelling Woodbrookers in Kortehemmen

Woodbrookers in Kortehemmen: de jeugdzorginstelling moet zo spoedig mogelijk dicht vinden steeds meer politici. Foto: Pronews/Raymon Roersma

Unaniem is donderdag in de raad van de gemeente Súdwest-Fryslân een motie aangenomen om uiterlijk 1 juli de jeugdzorg in de instelling Woodbrookers van Jeugdhulp Friesland te beëindigen.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

De motie werd ingediend door Carla van der Hoek van GBTL (Gemeentebelangen/TotaalLokaal), die geëmotioneerd vertelde over de misstanden in deze jeugdzorginstelling in Kortehemmen. De ChristenUnie diende de motie mee in. In Leeuwarden en Smallingerland werd eerder door de gemeenteraden dezelfde uitspraak gedaan.

Op initiatief van de VVD wordt de problematiek in Súdwest-Fryslân breder getrokken. De fractie stelde een informatieavond voor waarin de raad wordt bijgepraat met alle betrokken partijen over de jeugdzorg. Dit initiatief werd aan de motie toegevoegd. Vanuit de gemeente zitten momenteel geen jongeren in Woodbrookers. Wel staan er vier jongeren op de wachtlijst voor deze zwaardere vorm van hulpverlening.

Nieuws

menu