Inwoners Heeg reageren positief op verlenging noodopvang: 'Dorp en vluchtelingen hebben echt een connectie met elkaar'

Het merendeel van de Hegemers reageert positief op een verlenging van de tijdelijke opvanglocatie voor vluchtelingen in het dorp. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) het verzoek gekregen om die te verlengen tot 1 mei 2025.

Burgemeester Jannewietske de Vries in gesprek met bezoekers tijdens het inloopmoment in de opvanglocatie in Heeg.

Burgemeester Jannewietske de Vries in gesprek met bezoekers tijdens het inloopmoment in de opvanglocatie in Heeg. Foto: Simon Bleeker

Lees meer over
Súdwest-Fryslân

In Waterherberg It Beaken op It Eilân in Heeg wonen sinds 1 november 2021 vluchtelingen. In de wintermaanden is in It Beaken plek voor circa 190 vluchtelingen, in de zomermaanden daalt dit tot ongeveer 100, omdat de locatie dan ook recreanten ontvangt. De bewoners, voornamelijk gezinnen, zijn veelal in het bezit van een verblijfsvergunning en in afwachting van een woning in Nederland.