Heeft de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân terecht de uitbreiding van varkenshouderij Hemelumer Hoeve tegengehouden?

Heeft de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân terecht de uitbreiding van varkenshouderij Hemelumer Hoeve tegengehouden? De Raad van State doet er over zes weken uitspraak over.

FOTO  CATRINUS VAN DER VEEN

FOTO CATRINUS VAN DER VEEN Foto: Catrinus van der Veen

Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Gisteren diende de zitting. Varkenshouder John Lorist uit Hemelum had beroep ingesteld tegen het niet meewerken van de gemeente aan de wijziging van het bestemmingsplan. Door die wijziging kan zijn bedrijf groeien van 5200 naar 8600 varkens, van 1,2 naar 2 hectare en wordt tevens de geuroverlast teruggebracht van 3,32 geureenheden per kubieke meter lucht naar 2,36 geureenheden.