Half jaar extra voor plan zwembad Bolsward: 'Het is uitstel van executie'

Zwemles. FOTO NIELS DE VRIES

De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân wil de betrokkenen bij het zwembad in Bolsward nog een half jaar extra geven om met een uitgewerkt plan te komen voor behoud van het bad.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

B en W wilden het zwembad per 1 januari volgend jaar sluiten, maar daar was geen meerderheid voor in de gemeenteraad. Nadat de oppositiepartijen PvdA, Gemeentebelangen/Lokaal Totaal 2, FNP en fractie De Wind eerder deze week met een voorstel kwamen om het zwembad te kunnen behouden, kwamen de coalitiepartijen gistermiddag op de valreep met een ander voorstel. Dat leidde tot een pittige discussie.

De vier oppositiepartijen stelden voor om de jaarlijkse subsidie van 273.000 euro volgend jaar nog in stand te houden en daarnaast nog een ton per jaar te reserveren voor de plannen die er nu al zijn bij onder meer exploitant Optisport en stichting Ons Zwembad. Ook ondernemers uit Bolsward willen een bijdrage leveren. Het contract met Optisport, dat per 1 januari 2021 afloopt, zou nog een jaar verlengd moeten worden om een nieuwe aanbesteding mogelijk te maken. 

Zover willen de coalitiepartijen CDA,VVD, Groen Links en D66 niet gaan. Zij willen een half jaar extra tijd geven. Volgens hun voorstel moet er een werkgroep komen met de betrokken partijen in Bolsward en vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad, om de deels al bestaande plannen verder uit te werken. In dit voorstel, dat met twintig stemmen voor en zeventien stemmen tegen werd aangenomen – nadat het amendement van de vier oppositiepartijen door een meerderheid was verworpen – wordt nog geen geld gereserveerd. Eerst willen de coalitiepartijen de uitgewerkte plannen afwachten.

,,Ik had niet anders verwacht dan dat er een paar stevige amendementen ingediend zouden worden’’, stelde wethouder Gea Wielinga. ,,Wij zouden het liefst bij het collegevoorstel blijven maar dat gaat niet gebeuren.’’ Ze constateerde dat de strekking van beide voorstellen hetzelfde was: ,,Bolsward nog één keer de kans gunnen om te kijken wat ze zelf kunnen doen.’’

De frustraties waren groot bij de oppositie. Volgens Jikkie Ruiter-Postma van de FNP blijft het zwaard van Damocles, dat al jaren boven het zwembad hangt, nu gewoon hangen. Zij vindt dat de inwoners van Bolsward meer duidelijkheid verdienen.

,,Als we niet besluiten structureel geld in het zwembad te steken, gaat het gewoon dicht, ook per 1 juli, wat die werkgroep ook bedenkt’’, stelde Harmen de Wind van de fractie De Wind. ,,Het ene voorstel is neo-liberaal het andere sociaal. Het amendement van de coalitie is uitstel van executie.’’

Nieuws

menu