Gysbert Japicxhûs in Bolsward wordt een 'skriuwershûs'

Het Gysbert Japicxhûs in Bolsward. FOTO CATRINNUS VAN DER VEEN

Het Gysbert Japicxhûs in Bolsward wordt een ‘skriuwershûs’ en een verblijf voor taalwetenschappers aangevuld met een bêd en brochje.

Dat voorstel legt het college van Súdwest-Fryslân voor aan de gemeenteraad. De Gysbert Japicx Stichting (GJS) ziet voor zichzelf geen toekomst meer nu de museumcollectie, de winkel, de activiteiten en het personeel overgenomen worden door het nieuwe cultuurhistorisch centrum De Tiid in Bolsward. De stichting wil zichzelf ontbinden en het vermogen en het huis afstoten.

Het huis, waar de Friese dichter en schrijver in 1603 geboren werd, moet volgens afspraak eerst door GJS aan de gemeente aangeboden worden. Die noemt zichzelf geen geschikte partij voor exploitatie, maar bedacht met betrokkenen een andere invulling. Voor de exploitatie wordt de stichting HCW (Historisch Centrum Westergo), die ook De Tiid beheert, verantwoordelijk.

180.000 euro

Voor de nieuwe invulling moet het historische pand verbouwd worden voor 180.000 euro. De Stichting HCW moet daarvoor de financiën rondkrijgen. Verder is afgesproken dat Tresoar, de Afûk en City of Literature garant staan voor de bezetting van het skriuwershûs. Zij willen daarin ook financieel bijdragen. Komt de invulling niet van de grond, dan is de gemeente de eerste partij aan wie het pand aangeboden moet worden.

Het college ziet kansen voor het skriuwershûs, naar het voorbeeld van de skriuwersark van Rink van der Velde. Er is grote behoefte aan een plek waar schrijvers en taalwetenschappers kunnen werken aan hun boek of onderzoek. Is deze doelgroep er niet, dan dient het huis als bêd en brochje of bruidssuite.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân