Plan voor nieuw dorpshuis met gymzaal in Witmarsum en een gymzaalplus voor Arum

De Gekroonde Roskam in Witmarsum.

De Gekroonde Roskam in Witmarsum. Foto: Google Streetview

Arum krijgt een zogenoemde gymzaalplus, voor Witmarsum worden plannen uitgewerkt voor een dorpshuis met gymzaalplus.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Zouden Witmarsum en Arum in 2019 hun gymzalen nog verliezen en kwam daar groot protest tegen vanuit de dorpen, de gemeente Súdwest-Fryslân slaat nu een hele andere weg in. Concreet wordt als eerste gewerkt aan het plan van de Werkgroep Ontmoetingsplaats Witmarsum om in het dorp een multifunctioneel dorpshuis met gymzaalplus te ontwikkelen. In een gymzaalplus kunnen ook dorpsactiviteiten plaatsvinden zoals toneel en sinterklaasvieringen.

Laagdrempelig ontmoetingscentrum

De gemeente wil dat het ontmoetingscentrum in Witmarsum laagdrempelig wordt. Inwoners moeten er overdag binnen kunnen lopen voor een kopje koffie, biljart of kaartspel. De sport-gymzaal daarbij moet zo’n inrichting krijgen dat die te gebruiken is voor brede dorpsactiviteiten. De Werkgroep heeft ook de optie aangestipt van apart een nieuw dorpshuis en apart een nieuwe gymzaal, maar dit wordt als tweede keus gezien.

Het nieuwe gebouw past niet op de plek van de huidige gymzaal aan de Meester de Vriesstraat. Volgens het dorp moet onderzocht worden of er plek genoeg is op het terrein van MFC ‘t Fliet aan de Menno Simonsstraat. Witmarsum zit te springen om een ontmoetingsplaats voor de inwoners sinds café De Gekroonde Roskam in 2020 dicht ging.

Plannen Witmarsum en Arum

De gemeente wil een projectleider aanstellen om het plan in Witmarsum verder te brengen. Ook zullen experts ingezet moeten worden voor stedenbouwkundige en juridische vraagstukken. De kosten hiervan schat het college op 80.000 euro. Na Witmarsum wordt het plan voor een gymzaalplus voor Arum verder ontwikkeld.

Hiermee is het cluster van dorpen Witmarsum, Arum, Kimswerd en Pingjum in de toekomst voorzien van adequate sport-, beweeg- en ontmoetingsvoorzieningen. In 2019 leek dit nog een hele andere kant op te gaan. Súdwest-Fryslân moest bezuinigen en wilde de verouderde gymzalen in Hindeloopen, Witmarsum en Arum privatiseren.

Mulierinstituut

De gemeente baseerde zich mede op een onderzoek van het Mulierinstituut uit 2018 naar clustering van voorzieningen om toekomstbestendige binnensportaccommodaties te krijgen. Na protesten van dorpsbelangen, verenigingen, instanties en scholen besloot de gemeenteraad dit bezuinigingsplan in de wacht te zetten.

Er werd nieuw onderzoek uitgevoerd door HEVO. Dat onderzoeksbureau constateert dat dat renovatie van de gymzaal in Witmarsum net zo kostbaar is als nieuwbouw. De keus voor nieuwbouw ligt daarom voor de hand. Het college schrijft verder dat het eerdere rapport van Mulier bijstelling vereist. In dat onderzoek is onvoldoende rekening gehouden met maatwerk. Er is geen onderscheid gemaakt tussen stad en platteland. Wordt daar wel rekening mee gehouden, dan is er meer bestaansrecht voor de gymzalen in Witmarsum en Arum.