Plan voor nieuw dorpshuis met gymzaal in Witmarsum en een gymzaalplus voor Arum

De Gekroonde Roskam in Witmarsum.

De Gekroonde Roskam in Witmarsum. Foto: Google Streetview

Arum krijgt een zogenoemde gymzaalplus, voor Witmarsum worden plannen uitgewerkt voor een dorpshuis met gymzaalplus.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Zouden Witmarsum en Arum in 2019 hun gymzalen nog verliezen en kwam daar groot protest tegen vanuit de dorpen, de gemeente Súdwest-Fryslân slaat nu een hele andere weg in. Concreet wordt als eerste gewerkt aan het plan van de Werkgroep Ontmoetingsplaats Witmarsum om in het dorp een multifunctioneel dorpshuis met gymzaalplus te ontwikkelen. In een gymzaalplus kunnen ook dorpsactiviteiten plaatsvinden zoals toneel en sinterklaasvieringen.

Laagdrempelig ontmoetingscentrum