Grutte Pier, dit jaar 500 jaar geleden overleden, vereeuwigd op tegeltableau

Grutte Pier spreekt nog altijd tot de verbeelding. Dat blijkt wel uit het aantal inzendingen dat binnenkwam voor een verhalenwedstrijd.

Sjoukje Tijssen maakte een ambachtelijk tegeltableau als winnende prijs voor een verhalenwedstrijd over Grutte Pier.

Sjoukje Tijssen maakte een ambachtelijk tegeltableau als winnende prijs voor een verhalenwedstrijd over Grutte Pier. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Woensdag is het 500 jaar geleden dat Pier Gerlofs Donia, de bekende krijgsheer uit Kimswerd, stierf. Zo staat het tenminste officieel te boek, maar onderzoekers noemen ook vaak de sterfdatum van 18 oktober. Door wijzigingen in de kalendertelling zou dit later verschoven zijn naar 28 oktober.

Symbool voor vrijheid

Niettemin stond Kimswerd begin dit jaar klaar om Grutte Pier te herinneren. Er zou een familiedag komen met zijn afstammelingen en andere activiteiten waren in voorbereiding. Tot corona roet in het eten gooide. Twee onderneemsters lieten het er niet bij zitten. Sjoukje Tijssen van ambachtelijke tegels FRIEStile en Jamila Jarir van hotel-café Greate Pier schreven een verhalenwedstrijd uit. 

,,Grutte Pier stiet symboal foar frijheid. De ferhalen moasten gean oer wat frijheid hjoeddedei is en de fraach hoe frij wy eins binne’’, vertelt Tijssen, die de eerste prijs beschikbaar stelde. In haar ambachtelijke tegelatelier bakte ze 28 tegeltjes die samen een tableau van een halve vierkante meter vormen met een van de bekendere afbeeldingen van Grutte Pier. De afbeelding die ook op het café hangt, maar momenteel wordt gerenoveerd.

We zien de man – die volgens overlevering met een groot zwaard hoofden van zijn tegenstanders afhakte en zo de strijd van de Friezen tegen de Hollanders aanvoer – in krijgskleding. Maar of hij er ooit zo uit heeft gezien? ,,Dat tink ik sels net’’, zegt Tijssen. ,,Hy wie boer en hat fêst boereklean oan hân.’’ Ze voegt eraan toe dat niemand weet hoe hij eruit zag. ,,Dus dit is him ek net.’’

Mythevorming

Het Fries tegelschilderwerk leerde Tijssen bij Tichelaar in Makkum. Na diverse beroepen gehad te hebben, is ze bij dit vak teruggekeerd en probeert ze het ambacht op de lijst van immaterieel erfgoed te krijgen. 

Op de schrijfwedstrijd kwamen 52 verhalen uit heel Nederland binnen. Winnaar werd Lucy Neetens uit Hoorn en tweede Youvan Bergsma uit Tzummarum. Zij won een overnachting in het Kimswerder hotel. Dat hotel borduurt nog altijd voort op de mythevorming rond Grutte Pier.

Van hem wordt ook gezegd dat hij de bekende spreuk ,,Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries’’, liet uitspreken om te zien of hij met een Hollander of Fries te maken had.

Woensdag komt ook de single  Do bist myn lân  uit van Elske DeWall en acteur Milan van Weelden, die in de in wording zijnde film van Steven de Jong Grutte Pier speelt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân