Grijze buurtbusrijders staan te popelen om de weg weer op te gaan

Ze hoopten weer achter het stuur te kruipen van hun coronaproof omgebouwde buurtbus. Maar helaas, het vehikel is niet af en de lockdown trapt op de rem.

Planner Pytsje Hospes en haar man Jelle, die een van de chauffeurs is, kunnen niet wachten tot de Buurtbus weer gaat rijden tussen Hemelum en Stavoren.

Planner Pytsje Hospes en haar man Jelle, die een van de chauffeurs is, kunnen niet wachten tot de Buurtbus weer gaat rijden tussen Hemelum en Stavoren. FOTO SIMON BLEEKER

Zijn vertrouwde plekje bij vakgarage Schilstra in Hemelum is akelig leeg. En zijn dertig chauffeurs kijken al weken reikhalzend uit naar het moment dat ze weer achter het stuur kunnen kruipen van hun blauwwit beplakte Mercedes. Deze week zou het gebeuren. Dan zou de buurtbus van Hemelum-Stavoren compleet coronaproof verbouwd zijn route door de Zuidwesthoek hervatten. Maar niks van dat alles. ,,Hy is net klear en we meie noch net los van Arriva troch de lockdown”, legt planner Pytsje Hospes de situatie uit. ,,Wy lizze al sûnd 23 maart plat.”

De openbaar vervoerslijn wordt volledig gerund door vrijwilligers. De chauffeurs, de meeste zijn op leeftijd, waren huiverig om zomaar weer in het krappe busje vol passagiers te stappen. ,,Wy wurkje mei minsken dy’t allegear tsjin de risicogroep oansitte of der midden yn. Guon woenen sa net mear ride.”

Dus polste de coördinerende stichting met een enquête hoe de rijders erin stonden, alvorens plannen te maken voor een herstart. ,,Wy ha frege: jongens wat wolle jimme.” De uitkomst was simpel. Als de bus coronaproof zou worden gemaakt, dan stapten ze graag weer op.

Landelijk besluit

Arriva haalde dit najaar de bus op en bracht hem naar Utrecht, waar monteurs aanpassingen doen om virusvrij te kunnen rijden. Het ventilatiesysteem wordt aangepast. En er wordt een kuchscherm geplaatst. ,,Dan kinne reizgers de sjauffeurs net oanhoaste of oanademe.” Ook is er protocol afgesproken. ,,In mûlekapke ferplicht en as sjauffeurs by it Flinkeboskje of yn Starum binne, moatte se de doaren tsjin elkoar oer iepen sette en de boel luchte.”

Maar toen kwam de mededeling van Arriva dat de bus nog niet klaar is en rijden nog geen optie: Vanwege het verloop van de coronacrisis is landelijk het besluit genomen de buurtbussen tot nader order nog niet te laten rijden.

Jammer, maar begrijpelijk, vindt planner Pytsje. Ze had alles op de rit om deze week weer los te gaan. De gaten in de bezetting van vorig jaar van stoppende chauffeurs had ze opgelost met nieuwe aanwas. Probleem was nog wel om die nieuwelingen in te werken. ,,Us mentor-sjauffeur woe noch net proefride. My te link, sei er.”

De chauffeur die het meest zit te popelen zit, bij haar aan de tafel. ,,Myn man Jelle, dy wurdt oare maand 80. Dan hâldt it sjauffeuren op. Hy hie noch graach in kear ride wold. Mar dat sil him wol net mear wurde.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân
Coronavirus