Gratis doktersonderzoek voor bewoners rond windpark Nij Hiddum-Houw

FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Bewoners rond het toekomstige windpark Nij Hiddum-Houw kunnen deze maand gratis een gezondheidsonderzoek laten doen. Met deze ‘nulmeting’ moeten negatieve gevolgen van het windpark zichtbaar worden.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân
Harlingen

Gedeputeerde Sietske Poepjes spreekt van ,,in soarte fan nulmjitting” bij de bewoners. De uitkomsten kunnen worden gebruikt bij de nog uit te werken ‘gezondheidsmonitor’, waarmee de gevolgen van het nieuwe windpark voor de gezondheid van bewoners in de gaten moeten worden gehouden. Deelname is vrijwillig.

Bewoners van vijf dorpen kunnen meedoen aan het onderzoek: Zurich, Pingjum, Wons, Cornwerd en Schraard. In totaal gaat het volgens de provincie om 370 adressen. Poepjes zegt geen doelstelling te hebben voor het aantal deelnemers.

Uitkomsten kunnen geanonimiseerd worden gebruikt voor toekomstig onderzoek

Het gezondheidsonderzoek wordt betaald door de provincie en uitgevoerd door de huisartsen in het Sûnhûs in Makkum. Individuele uitkomsten worden niet gedeeld, maar kunnen geanonimiseerd wel worden gebruikt voor toekomstig onderzoek.

De komende maanden wordt de opzet van de gezondheidsmonitor verder uitgewerkt. Deze wordt vervolgens aanbesteed.

De monitor komt er op voorspraak van Provinciale Staten. Het windpark, dat nu in aanbouw is, omvat negen windturbines met een tiphoogte van 177 meter. De eerste stroom moet over ongeveer een halfjaar worden geproduceerd.

Nieuws

Meest gelezen