Gezamenlijk zoutdepot provincie en gemeente Súdwest-Fryslân

Zoutdepot van Rijkswaterstaat FOTO SIEP VAN LINGEN

De provincie Fryslân en de gemeente Súdwest-Fryslân onderzoeken of ze samen een zoutdepot willen aan de Hichtumerweg in Bolsward.

Dit wordt een energieneutraal depot.

De Hichtumerweg is een wegsteunpunt voor de provincie die dit wil aanpassen. De gemeente concentreert de buitendienst aan de Exmorraweg in Bolsward en zou daar een nieuwere en grotere zoutopslag realiseren. Gezamenlijk naar de Hichtumerweg gaan, is efficiënter. De gemeente huurt dan van de provincie.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân