Germ Koldijk, altijd thuis in het veld

Fjildman Germ Koldijk uit Itens heeft vaak het gevoel één te zijn met de natuur: het land, de lucht, de vogels en het water. In het voorjaar gaat hij op in de weiden, waar hij iedere lente onvermoeibaar het boerenland afzoekt naar gespikkelde eieren in rafelige nestjes – al mag hij de kievitseieren allang niet meer onder de pet mee naar huis nemen.

Germ Koldijk (1931-2020)

Germ Koldijk (1931-2020)

Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Zijn Littenseradiel is Friesland zoals het ooit bedacht is, al gaat het hem wat te hard met de landbouw. Als saluut aan het landschap zet Koldijk in 2007 project Goudgiel Littenseradiel in gang. Tientallen boeren brengen een strook zonnebloemen om hun maisvelden tot bloei. ,,Fryslân... der wie gjin better en moaier plak, fûn ús heit’’, zegt zijn jongste dochter Hiske Koldijk (37).