Gemeente zegt ‘nee’ tegen monumentale aanvraag: Nij Ylostins wordt gesloopt

Ouderencomplex Nij Ylostins wordt geen gemeentelijk monument. Dat zorgt voor wisselende reacties, want door deze uitspraak mag het gebouw gesloopt worden.

Wethouder Erik Faber deelt de bewoners mee dat Nij Ylostins geen gemeentelijk monument wordt.

Wethouder Erik Faber deelt de bewoners mee dat Nij Ylostins geen gemeentelijk monument wordt. Foto: niels de vries

Reinder Hoomans heeft de monumentale status aangevraagd. Zijn moeder zit in het IJlster ouderencomplex Nij Ylostins. ,,Zij reageerde met een diepe zucht. Eigenlijk was het wat gelaten’’, doelt hij op de reactie van zijn moeder toen het nieuws bekend werd. De uitspraak zorgt voor wisselende reacties onder de bewoners. ,,Sommigen zijn kwaad en anderen zijn opgelucht. Het loopt als een splitsing door het pand.’’

Gert Brouwer is van de bewonersraad. Hij merkte kort na de uitspraak weinig bij de bewoners. ,,Mensen hebben heel lang uitgekeken naar dit besluit en die moeten het even laten indalen. Ik denk dat morgen of overmorgen de vragen wel komen.’’ Hij denkt net als Hoomans dat er gemengde gevoelens zijn na het besluit. ,,De een is heel blij omdat er een nieuwe woning komt, maar een ander wil helemaal niet verhuizen op die leeftijd.’’

Hoomans is uitgesproken over het besluit. ,,We hebben heel veel moeite gedaan om te bewijzen dat het een monument is. Dat is ook aangetoond door allemaal rapporten en verslagen. Daar is welstandscommissie Hûs en Hiem ook helemaal in meegegaan. Het gebeurt niet vaak dat er met een advies van hen niks gedaan wordt.’’

‘Te beperkend voor herontwikkeling’

Hoewel Hûs en Hiem dus positief was over de monumentenaanvraag, gaat de gemeente Súdwest-Fryslân er niet in mee. Een aanwijzing tot monument zou te beperkend zijn voor de herontwikkeling van het complex, aldus het college van burgemeester en wethouders. ,,Het is niet aannemelijk dat er dan een betaalbare en toekomstbestendige, op zorg en welzijn gerichte invulling van het wooncomplex te realiseren is’’, luidt hun verklaring. ,,De eigenaar heeft aangegeven dat doelen niet bereikbaar zijn met renovatie’’, vertelt wethouder Erik Faber.

Dat B en W het gebouw geen monument vinden, betekent dat het gesloopt mag worden. Daardoor komen er dertig seniorenwoningen, geschikt voor thuiszorg. Daarnaast wil zorgaanbieder Patyna dertig huizen bouwen voor mensen die zwaardere zorg nodig hebben. Harro Eppinga van Elkien is blij met de uitspraak van de gemeente. ,,Ik ben door veel mensen gefeliciteerd, maar dat voelt niet goed. Ik ben heel blij dat er nu duidelijkheid is en dat we door kunnen gaan met de plannen, maar het voelt niet als een overwinning.’’

'De bewoners moeten misschien verhuizen tijdens de verbouwing, maar dat kan intern. Ze hoeven IJlst dus niet uit'

Hij erkent dat het hele complex niet in een keer tegen de grond gaat. ,,We willen fasegewijs slopen en bouwen. De bewoners moeten misschien verhuizen tijdens de verbouwing, maar dat kan intern. Ze hoeven IJlst dus niet uit. Tijdens de verhuizing helpen wij waar het moet en waar het kan.’’ Eppinga geeft aan dat er een ‘hofjesstructuur’ met meerdere gebouwen komt. ,,In deze woningen kunnen mensen zelfstandig wonen, maar het is ook mogelijk om daar te blijven wonen met zorg.’’ Ook een ontmoetingsruimte is een optie. ,,Daar gaan we ons hard voor maken.’’

Werkgroep wonen van Stadsbelang IJlst

Esther de Meijer is van de werkgroep wonen van Stadsbelang IJlst. Zij snapt niks van de gemeente Súdwest-Fryslân. ,,Dit besluit staat haaks op de recentelijk ontwikkelde woonvisie van de gemeente. Daarin staat letterlijk dat herbestemming en renovatie boven nieuwbouw gaat. Dit besluit wil zeggen dat Elkien dertig sociale huurwoningen gaat bouwen. Dat zijn dertig minder dan in het oorspronkelijke gebouw, dus je verliest gewoon dertig sociale huurwoningen. Daarvoor in de plaats komen dertig zware zorgwoningen. Dat is veel te veel voor IJlst.’’

Wat van De Meijer ook tegen de borst stuit, is dat Patyna en Elkien een te dikke vinger in de pap hebben. ,,Het is net of dat de enige partijen zijn die iets aan zorg en wonen doen. Er zijn bijvoorbeeld ook andere zorgaanbieders.’’ Daarnaast hadden de bewoners uit het dorp wat meer inspraak mogen hebben. ,,Ze hebben het steeds over de toekomstige ouderen, maar dat zijn wij. Ons is niks gevraagd.’’

'Elke gemeente zorgt goed voor die panden, maar Súdwest-Fryslân denkt daar anders over'

Het zorgcomplex Nij Ylostins stamt uit 1972 en is gebouwd aan de hand van het programma Experimentele Woningbouw, dat als doel had om het niveau van de volkshuisvesting en woonzorg te verbeteren. Destijds werden er 64 bouwprojecten gesteund. ,,Dit is de eerste die afgebroken gaat worden en dat terwijl het helemaal niet hoeft. Het is niet zo dat het gebouw op instorten staat’’, erkent Hoomans. ,,Elke gemeente zorgt goed voor die panden, maar Súdwest-Fryslân denkt daar anders over.’’

Lees ook | Opinie: Laat ze in IJlst in vrede wonen

Lees ook | Duizend handtekeningen voor behoud Nij Ylostins

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân