Geld voor kleinschalig toerisme rond Pingjumer Halsband

De Marneslenk in het Gouden Lân FOTO WADDENFONDS

Het Waddenfonds steekt ruim 430.000 euro in het project Gouden Lân op weg naar de toekomst.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Het geld wordt besteed aan de gebiedsontwikkeling van het open terpenlandschap tussen de Afsluitdijk en Harlingen. In het Gouden Lân ligt de Pingjumer Gulden Halsband, de oudste ringdijk van Nederland, die de bevolking meer dan 900 jaar beschermde tegen het water van de Marneslenk en de Zuiderzee.

Het project richt zich op de versterking van de cultuurhistorie, het landschap en natuurwaarden. Zo ontstaat kleinschalig toerisme, dat de leefbaarheid van de streek ten goede komt. Experts en inwoners van de rond de dijk gelegen dorpen Pingjum, Zurich, Arum, Kimswerd en Witmarsum realiseren de plannen gezamenlijk. De totale investering bedraagt 624.041 euro.

Versterken van de biodiversiteit

De oude ringdijk de Pingjumer Gulden Halsband krijgt in het landschap weer een prominentere plek door een beter beheer van de dijken en de aangrenzende akkerranden en weides. Een belangrijk doel is versterking van de biodiversiteit. De ingang van de Zuricher Oordpolder krijgt een kleurrijk pad dat wordt omlijst door oude en nieuwe cultuur- en nijverheidsgewassen. In de veldschuur aan het einde van het pad wordt aandacht besteed aan de totstandkoming van de dijken en de gevolgen van klimaatverandering.

In de Koepelkerk in Witmarsum wordt een tentoonstelling ingericht, die niet alleen het verhaal van de Friese doopsgezinde voorman Menno Simons vertelt, maar bezoekers vooral ook laat nadenken over zijn gedachtengoed en de waarden die hij uitdroeg. In de Victoriuskerk in Pingjum zal een expositie te zien zijn over de Marneslenk. Verder wordt er een film vertoond over de pioniers van dit gebied, onder wie vrijheidsstrijder Grutte Pier.

Ook komen er beleefroutes die de historische en landschappelijke kwaliteiten van het Gouden Lân gebied onderstrepen. Toeristen kunnen in de toekomst onder leiding van een gids en met een Augment Reality App op de mobiele telefoon dit open landschap aan de Friese waddenkust verkennen.

Nieuws

menu