Gekroonde Roskam sluit deuren: ‘Foar ús is de wille der sa ôf’

De Gekroonde Roskam in Witmarsum.

De Gekroonde Roskam in Witmarsum. FOTO GOOGLE STREETVIEW

Strubbelingen over verbouwplannen en de strenge coronamaatregelen zorgen ervoor dat café de Gekroonde Roskam in Witmarsum per direct dichtgaat.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Uitbaters Arno en Gertina Burger maakten hun beslissing aan hun dorpsgenoten kenbaar met een Facebookbericht. ,,Langs deze weg willen we u vertellen dat we per direct stoppen met de exploitatie van ons café de Gekroonde Roskam. Zoals jullie ongetwijfeld nog weten, hebben onze vorige plannen veel stof doen opwaaien”, schrijven ze. ,,Er is enige strijd geweest, maar we waren tot een compromis gekomen tot – dachten wij – ieders tevredenheid. Maar voor sommige mensen is dit blijkbaar niet genoeg.”

De plannen waaraan gerefereerd wordt gaan over de verbouw van de vroegere feestzaal tot woonruimte voor tien arbeidsmigranten. Gemeente Súdwest-Fryslân oordeelde dat de planologische en ruimtelijke aspecten ervan in orde waren. Het idee stuitte echter op kritiek uit de buurt. Enkele buren waren niet blij met de bewoning in het café en vreesden geluidsoverlast. Burger ging met hen in gesprek: ,,Wy tochten dat we der út wienen, mar dat blykt net sa te wêzen. Foar ús is de wille der sa ôf.”

Niet alleen de strubbelingen in de buurt hebben Burger en zijn vrouw doen besluiten de zaak te verkopen. Ook de strenge coronaregels die de horeca zijn opgelegd zorgen dat ze na 17,5 jaar met het café stoppen. ,,It is op dizze manier net langer helber foar ús”, stelt de kroegbaas. ,,Alles by elkoar ha wy besluten om te stopjen.

Meerdere verenigingen kwamen bij de Roskam voor vergaderingen, kaart- en biljartavonden. ,,Foar it doarp is it wol wat”, beseft Burger.