Geeske Buma is al vijftig jaar organiste: 'Muzikale steun jaan, dat is myn ding'

Van voor naar achter, van links naar rechts. Geeske Buma is een en al beweging als ze het klavier en de pedalen van het bescheiden orgel van de Martinikerk in Koudum beroert. Al een halve eeuw is het begeleiden van samenzang haar passie.

Voor de officiële liturgie begint en ook na afloop van de dienst speelt Geeske Buma vaak zelfgekozen liederen.

Voor de officiële liturgie begint en ook na afloop van de dienst speelt Geeske Buma vaak zelfgekozen liederen. FOTO SIMON BLEEKER

‘Dit is myn oargeltsje’’, zegt de organiste (69) en begint vol overgave de Engelse hymne  Allelujah! Sing to Jesus  te spelen. ,,Ik bin gek op dy Ingelske koralen, gean der hielendal yn op’’, zegt Geeske Buma na afloop. ,,De minsken sizze wolris: ‘do spilest mei dyn hert’ en dat is ek sa.’’ Inmiddels al vijftig jaar lang. 

Al op haar zevende probeerde ze regelmatig het trapharmonium in haar ouderlijk huis aan de praat te krijgen. ,,Ik siet der altyd efter.’’

De liefde voor muziek werd Geeske met de paplepel ingegoten. Vader was dirigent van verschillende koren en saxofonist en haar moeder zong mee als sopraan in een van de koren. ,,Myn sopraantsje, sei ús heit altyd.’’ De muzikale kwaliteiten van Geeske vielen op en dus begeleidde ze al snel de zondagsschool, de jeugdclub en de catechisatie. ,,Ik spile oeral.’’

M artinikerk

In 1970 werd ze, hoewel zelf Nederlands hervormd, gevraagd om in de gereformeerde kerk van Koudum de diensten te begeleiden. 

Negen jaar later stapte ze over naar de hervormde kerk waar ze ook nog een piano tot haar beschikking kreeg.

De mogelijkheden van het orgel in de Martinikerk zijn beperkt, weet ze. ,,As jo in echte organist binne – ik bin net sa  uitmuntend  – dan moatte jo in grutter oargel hawwe.’’ 

De moeilijkere stukken van bijvoorbeeld Bach komen hier niet uit de verf, weet ze, maar voor gewone psalmen en gezangen kan het instrument prima dienst doen. En daar gaat het de organiste ook om: de gemeenteleden muzikaal begeleiden bij gewone diensten, maar ook bij bijzondere gelegenheden: doop-, trouw- en rouwdiensten. ,,Dat is hielendal myn ding. Muzikale steun jaan oan de minsken.’’

Geliefde liederen

Voor de officiële liturgie begint en ook na afloop van de dienst speelt ze vaak zelfgekozen liederen, passend bij de sfeer van het moment en geliefd bij gemeenteleden. 

Er schiet haar een nummer te binnen dat ze bijvoorbeeld vaak speelt bij rouwdiensten, alleen de titel is haar even ontschoten. Iets met ‘paarlen poorten’. ,,Hoe hjit dat ek alwer?’’ Geeske begint zacht te neuriën. ,,O ja: Lichtstad met uw paarlen poorten. Dat fine de minsken moai.’’ 

Behalve in de kerk speelt ze ook regelmatig voor de oudere bewoners van zorgcentrum De Finke, waar de liederen van Johannes de Heer favoriet zijn. ,,Net om’t ik se sels sa moai fyn, mar de minsken wurde der bliid fan.’’ 

En dan zijn er nog twee zanggroepen, Majim en Vox Humana, die door Geeske worden begeleid.

'Ik hie it drok genôch yn Koudum'

Het kerkbestuur heeft besloten om voorlopig geen diensten te houden in de Martinikerk omdat er slechts dertig mensen zo’n dienst zouden kunnen bijwonen. ,,Ferskriklik jammer’’, zegt Geeske, ,,mar goed, it moat no eefkes sa.’’ 

Desondanks hoeft ze zelf niet stil te zitten. De nabijgelegen PKN-gemeente in Warns deed onlangs een beroep op haar. ,,Yn sokke lytse plakjes sitte se ek altyd omheech. Wa wol der no organist wurde? Der sitte miskien mar tritich minsken, dus se kinne yn alle gefallen gewoan trochgean mei de tsjinsten. Earder woe ik noait nei in oar plak te spyljen, want ik hie it drok genôch yn Koudum. Mar no tink ik: ik help se mar gewoan.’’ 

Eigenlijk zou in april het jubileum van Geeske Bouma met een speciale dienst worden gevierd, maar het coronavirus gooide roet in het eten. Nu is het de bedoeling dat de organiste zondag 18 oktober op bescheiden wijze, zonder volle kerk, in het zonnetje wordt gezet.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân