Geeske Buma is al vijftig jaar organiste: 'Muzikale steun jaan, dat is myn ding'

Van voor naar achter, van links naar rechts. Geeske Buma is een en al beweging als ze het klavier en de pedalen van het bescheiden orgel van de Martinikerk in Koudum beroert. Al een halve eeuw is het begeleiden van samenzang haar passie.

Voor de officiële liturgie begint en ook na afloop van de dienst speelt Geeske Buma vaak zelfgekozen liederen.

Voor de officiële liturgie begint en ook na afloop van de dienst speelt Geeske Buma vaak zelfgekozen liederen. FOTO SIMON BLEEKER

Lees meer over
Súdwest-Fryslân

‘Dit is myn oargeltsje’’, zegt de organiste (69) en begint vol overgave de Engelse hymne  Allelujah! Sing to Jesus  te spelen. ,,Ik bin gek op dy Ingelske koralen, gean der hielendal yn op’’, zegt Geeske Buma na afloop. ,,De minsken sizze wolris: ‘do spilest mei dyn hert’ en dat is ek sa.’’ Inmiddels al vijftig jaar lang.