Geen aanbod, wel vragen over Deltaplan in Súdwest

Aanleg van een woonwijk

Aanleg van een woonwijk FOTO: SIEP VAN LINGEN

De gemeente Súdwest-Fryslân komt niet met een apart aanbod voor woningbouw nu andere gemeenten dat wel doen in het kader van het ‘Deltaplan voor het Noorden’.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

De gemeente houdt zich aan de woningbouwafspraken met de provincie. Een van die afspraken is dat maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen periodiek besproken worden, waarna plannen kunnen worden bijgesteld. Het Deltaplan is zo’n ontwikkeling die in de gesprekken meegenomen wordt, meldt woordvoerder Wendelin Wielenga.