Friese vissersbootmakers groeien door naar Europese markt

Sportvissen is in trek sinds de corona-uitbraak. Voor drie jongemannen uit Gaastmeer komt dat goed uit. De broers Joost (25) en Sjoerd Terpstra (23) en hun vriend Gerrit Gerritsma (25) maken zelf vissersboten. Om deze vervolgens op een brede markt weer te verkopen.

Gerrit Gerritsma (links), Sjoerd Terpstra (midden) en Joost Terpstra fabriceren een visserboot.

Gerrit Gerritsma (links), Sjoerd Terpstra (midden) en Joost Terpstra fabriceren een visserboot. FOTO SIMON BLEEKER

‘Als ze me missen, dan ben ik vissen.’ Het is de tekst van de carnavalskraker van Nico Haak. Maar de tekst geldt ook steeds meer voor Friezen. Het sportvissen wordt populairder: het ledenaantal van Sportvisserij Fryslân is in één jaar tijd met 12 procent gestegen. Joost en Sjoerd Terpstra en hun vriend Gerrit Gerritsma uit Gaastmeer zijn inmiddels een jaar bezig met het bouwen van vissersboten, die vallen onder de merknaam Skane Fishingboats.

De populariteit van het vissen is alleen maar positief, ook al merken de mannen er zelf niet direct iets van. ,,Wy fernimme dat de populariteit tanimt. Ek troch de media wurdt der in soad omtinken oan jûn, dus dat is goed. Mar yn it segmint dêr’t wy yn sitte, sjogge wy dat wat minder. Dochs fernimme wy it ek wol, dat it fiskjen hieltyd mear libbet. Minsken wolle wat om hannen ha”, aldus Sjoerd Terpstra.

'Wy fernimme wol dat it fiskjen hieltyd mear libbet'

Met het hogere segment worden luxere boten en echte visprofessionals aangeduid. ,,Wy hawwe dizze kar makke om’t wy de kennis hawwe dy’t by lúksere boaten om it hoekje sjen komt, dus bygelyks kamerafunksjes en mjittastannen. En om’t wy dy kwaliteit sels leverje wolle. Boppedat is it in prachtfak om út te oefenjen en we hawwe it drok genôch”, zegt Sjoerd.

Die kennis komt met de tijd. Je leert elke keer wat nieuws, zolang je maar bezig bent met de boten, zo geeft Sjoerd aan. Hij wijst met de vinger naar Gerrit als de man met de meeste kennis: ,,Hy tekenet de boaten en mjit alles út. Hy is hiel wichtich foar wat wy dogge.”

Gerrit heeft maritieme technieken gestudeerd. Hij was in zijn derde jaar een halfjaar onder de pannen bij Gaastmeer Designs. Daar heeft hij dit project opgezet. De gebroeders Terpstra hadden samen de wens om zelf eens een boot te ontwerpen. Mede doordat de mannen elkaar al heel lang kenden, hebben ze met elkaar deze firma opgezet.

'Nei de Europeeske merk en fierder groeie'

Vissen op een lager pitje

Zelf hebben de drie vroeger ook genoeg gevist, maar door de werkzaamheden aan de boten, staat het vissen bij hen nu op een lager pitje. Het werk neemt veel tijd. Naast het werk en de studie wordt er dag en nacht geklust in de loods aan de Bird. Dat doen ze niet voor niets. Er liggen nog verschillende aanvragen te wachten. ,,Der is grif in goede merk foar. Minsken binne ree om te beteljen, salang’t it mar kwaliteit is en it is wat se besteld hawwe.’’

De eerste boten werden hier in Friesland verkocht, maar inmiddels komen er aanvragen vanuit heel Nederland binnen. En dat niet alleen. Er zijn ook klanten uit België, Duitsland en Ierland. ,,Wy wolle dy kant ek op. De Europeeske merk en fierder groeie, sadat wy der ek fan libje kinne”, vertelt Joost. Voor nu is dat nog lastig, vanwege het coronavirus. Er kan alleen online contact plaatsvinden. Echter kent corona ook een voordeel. De kroegen zijn dicht en dat zorgt ervoor dat er genoeg tijd is om aan de boten te werken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân
Instagram