Fries regenrecord: 123 mm in Laaksum

Laaksum

Laaksum Foto LC/Arodi Buitenwerf

De zware stortregens die zondag rond het middaguur vooral het zuidwesten van de provincie troffen, hebben een nieuw Fries record opgeleverd. In een zone van Heerenveen (73 mm) over Woudsend naar Stavoren (91 mm) vielen extreme hoeveelheden.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Waarnemer Ype Albada uit Laaksum tapte een etmaalsom van liefst 123 millimeter neerslag af. Dat is meer dan er normaal in een hele augustusmaand valt en een absoluut record voor Friesland.

Het oude record van 113 millimeter te Burgumerdaam (Sumar) was nog maar vier weken oud en werd op 25 juli gemeten. Het oude augustusrecord bedroeg 110 mm in Sint Annaparochie op 31 augustus 2012.

Vroeger kwam dit soort hoeveelheden in onze provincie circa eens in de vijftig tot honderd jaar voor. Dat het in deze 'wolkbreukenzomer' tweemaal voorkomt in korte tijd, is bizar en enerzijds toevallig, maar anderzijds past het in de trend van een toenemend aantal weerextremen.