Hoe Folsgare met een landschapspark de nieuwe industrie in Sneek op afstand houdt

Een buffer tussen nieuwe industrie op De Hemmen in Sneek en Folsgare is voor de inwoners niet genoeg. Het dorp ontwikkelde een landschapspark dat de overgang tussen stad en platteland moet verzachten.

Hans Nieuwenhuijsen met het Landschapsplan in de hand op een terp van een gesloopte boerderij richting Sneek

Hans Nieuwenhuijsen met het Landschapsplan in de hand op een terp van een gesloopte boerderij richting Sneek FOTO NIELS DE VRIES

Wie vanuit Folsgare over de weilanden richting Sneek kijkt, ziet duidelijk de gele M van de McDonald’s opdoemen. Met daarnaast andere bedrijven die er ‘s avonds voor zorgen dat Folsgare een beetje extra verlicht wordt. Dat is allemaal nog aan de andere kant van de snelweg A7, wijst Hans Nieuwenhuijsen van Dorpsbelang aan. Maar in de toekomst springt de bedrijvigheid de snelweg over en rukt op richting Folsgare.

De Hemmen III heet het industrieterrein waar al jaren over gesproken wordt en waarvan de plannen nu ter inzage liggen. Folsgare zit al vanaf 2010 op het vinkentouw om dat in de gaten te houden. Nu het zover is, zijn er twee zaken die het dorp wat gerust stellen, vertelt Nieuwenhuijsen. De bufferstrook die de gemeente Súdwest-Fryslân ingepland heeft en het zicht op de nieuwe bedrijven moet ontnemen en het feit dat industrie uit de zwaarste milieucategorie niet meer is toegestaan.

Bedrijventerrein

Dit laatste heeft te maken met de stikstofcrisis en de strengere maatregelen die daaruit voortvloeiden. Het bedrijventerrein in wording maakte al heel wat crisissen mee en kwam daardoor sinds de eerste plannen in de negentiger jaren maar niet van de grond. ,,Folsgare hoorde toen bij de gemeente Wymbritseradiel en het was bij ons bekend dat de toenmalige gemeente Sneek alle grond bij ons dorp opgekocht had’’, blikt Nieuwenhuijsen terug.

In 2010 werd daarom al de hulp van het toenmalige Atelier Fryslân ingeroepen om ervoor te zorgen dat niet al die gronden bebouwd zouden worden. Daaruit is het plan ‘Landschapspark Folsgeare’ ontstaan dat deze week aan de gemeente is overhandigd. Het plan moet er onder meer voor zorgen dat het ,,groene biljartlaken’’, zoals Nieuwenhuijsen het gebied nu omschrijft, verandert in een gebied waar weidevogels zich weer thuis voelen en waar mogelijk de koeien weer gaan grazen.

Blikken Skuorre

Kansen voor een commercieel agrarisch bedrijf zijn er niet meer, is onderzocht. Maar wie een stuk de Folgeasterleane volgt, komt terecht bij de oude boerderij Carpe Diem. Die wordt, net als de grond eromheen, verpacht door de gemeente Súdwest-Fryslân. Boeren gebruiken het pand alleen als stalling voor vee. Het woonhuis en de schuren zijn vervallen. Terwijl de boerderij van grote historische waarde is, onder andere door de Blikken Skuorre, de laatste van dit type in Friesland.

Binnen de plannen voor het Landschapspark zou de boerderij opgeknapt kunnen worden en dienen als bezoekerscentrum, plek voor vergaderingen en bijeenkomsten of mogelijk bruiloften. Een restaurant of andere horeca behoort ook tot de mogelijkheden. Er zijn al contacten met horecaondernemers en instanties hierover, aldus Nieuwenhuijsen. Voor de hele financiering van het plan is het van groot belang om te weten of de gemeente de gronden in pacht blijft uitgeven of dat ze aangekocht moeten worden. Dat laatste zou het park aanzienlijk duurder maken.

Duidelijk is in ieder geval dat twee geplande kunstwerken van Wietske Lycklama à Nijeholt op 350.000 euro worden geschat. Ze komen op de plek van de verdwenen boerderijen Strûpenkeal (waar de kunstenares opgroeide) en Abma’s pleats. De kunstwerken herinneren aan de tijd dat er vroeger gewoond en gewerkt werd. Voor Strûpenkeal, dat op een terp stond, zijn twee ‘wachters’ ontworpen, weergegeven door twee bynten . Ook de deurposten komen terug, waarin schommels komen te hangen.

Mooie route

De oorspronkelijke plekken zijn nog zichtbaar door de begroeiing eromheen en de opvaarten die richting de boerderijen liepen. Die opvaarten worden in het plan hersteld. Ook komen er wandel- en fietspaden. Een lang gekoesterde wens om een mooie route vanuit het dorp door de natuur en weilanden te hebben, gaat daarmee in vervulling.

Heel mooi zou het zijn als er een fietspad richting Sneek komt dat over de A7 leidt, maar dat wordt een kostbare aangelegenheid, weet Nieuwenhuijsen. Routes richting de oude Himdyk zijn wel mogelijk. Het kan jaren duren voor de eerste industriepaal de grond ingaat, denkt Nieuwenhuijsen. Als de gemeente meewerkt aan het Landschapspark (brochure te vinden op folsgeare.nl) is Folsgare daar klaar voor.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân
Natuur en milieu
Instagram