Fiat voor verhuizing en bouw supermarkt Heeg

Een es ter illustratie. FOTO PIXABAY

Het had heel wat voeten in aarde maar de supermarkteigenaar van Heeg mag dan toch een nieuwe COOP bouwen elders in het dorp.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

De COOP-supermarkt in Heeg kwam zo’n twee jaar geleden met het plan op de proppen. De eigenaar wil zijn winkel verkassen en nieuw bouwen. Het pand van de super aan de Koaldyk zit in een te krappe jas en uitbreiden op de huidige stek is geen reële optie. Het oog viel op een lapje grond aan de Tollewei, vlak naast ouderencentrum Talma State.

Het idee stuitte op kritiek en meerdere bezwaren volgden. Er waren klachten van omwonenden over gevreesde verkeers- en geluidsoverlast, een tekort aan parkeerplaatsen, en bomen die tegen de vlakte gaan.

Súdwest-Fryslân heeft die zienswijzen tegen het licht gehouden en concludeert dat niets de bouw van een nieuwe winkel in de weg staat. ,,Aan gestelde randvoorwaarden is voldaan zodat de gevraagde omgevingsvergunning in principe kan worden verleend”, zo meldt het college.

Burgemeester Jannewietske de Vries heeft een overeenkomst ondertekend waarin mogelijke planschade is geregeld, de verkoop van de benodigde grond en een waarin een alternatief voor het bomenplan is opgenomen.

Nieuws

menu