In Memoriam | 'Ferbiner' Maurits uit Koudum liep niet weg voor problemen: 'Ik ha in ryk libben hân. It koe net better'

Eén ding was helder: Maurits Hettinga wilde niet maandenlang in bed liggen. Toen op 2 februari 2022 bleek dat ook de artsen in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam niets konden doen, volgde een gesprek met de huisarts over hoe hij zijn te verwachten ziekteproces zag. ,,Dingen ûnder eagen sjen, der net foar weirinne’‘, vertelt zijn vrouw Ytsje.

Maurits Hettinga (1944-2022)

Maurits Hettinga (1944-2022) Beeld: Eigen foto

Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Zijn naderende dood boezemde hem geen angst in. ,,Hoe’t it echt sit, de hiemel en de ierde, wat hjirnei komt, ik wit it net, ik sjoch it wol’’, zei hij dan.

Nieuws

menu