Familie Van Haersma Buma onthult nieuw wapen Stavoren

Het nieuwe stadswapen van Stavoren hangt vanaf zaterdagmiddag weer aan de balustrade van het voormalige stadhuis.

Klaas Zwaan en Alex Westra aan weerszijden van het nieuwe wapen van Stavoren, op de achtergrond het voormalige stadhuis waar het weer komt te hangen.

Klaas Zwaan en Alex Westra aan weerszijden van het nieuwe wapen van Stavoren, op de achtergrond het voormalige stadhuis waar het weer komt te hangen. FOTO SIMON BLEEKER

De onthulling van het nieuwe stadswapen van Stavoren wordt morgen verricht door Sybrand Van Haersma Buma, burgemeester van Leeuwarden. Als privépersoon, benadrukt Staverder Klaas Zwaan. Hij, redacteur van ’t Stavers Krantsie , is verantwoordelijk voor de organisatie van het officiële moment. ,,Ik he metien seit; laat de ambtsketen mar thús. Dan hewwe dêr geen gedonder over, want hij komt fanself wel op ut territorium fan Jannewietske, ôns eigen burgemeester.’’

Van tevoren had Zwaan dan ook bedacht dat het maar een familieaangelegenheid voor de Buma’s moest worden omdat zij al drie generaties lang een bijzondere band met het stadje hebben. Afgesproken is dat in ieder geval twee zussen van Sybrand – Marcelle en Clarisse – van de partij zullen zijn. Eigenlijk zou zijn vader, Bernhard van Haersma Buma, oud-burgemeester van Sneek en Workum, de onthulling verrichten, maar hij overleed plotseling op 26 juni.

De vader van Bernhard van Haersma Buma, eveneens Sybrand geheten, was nog maar 26 jaar oud toen hij in 1930 burgemeester van Stavoren werd om in 1938 naar Wymbritseradiel te vertrekken. Hij had er, zo meldde Bernhard Buma eerder dit jaar, ook voor gezorgd dat het wapen, dat al in 1919 gemaakt zou zijn, aan het balkon kwam te hangen. Het pand was destijds zowel stadhuis als ambtswoning. ,,Bernhard is nog verwekt achter ut Stavers wapen’’, weet Zwaan te vertellen. ,,De ouderleke slaapkamer sat achter ut balkon.’’

Exacte kopie

Twee jaar lang schaafde houtbewerker Alex Westra uit Stavoren aan het nieuwe wapen, een exacte kopie van het origineel. Kenmerkend voor het bekroonde schild zijn de twee gekruiste abtsstaven van Sint Odulf, met elkaar verbonden door een sierlijk lint. ,,Het was een hartstikke leuke opdracht’’, zegt Westra, ,,vooral ook omdat ik zelf Staverder ben. Eigenlijk ben ik er best trots op.’’ Gewoonlijk is hij vooral werkzaam in het onderhoud van schepen op de jachthaven. De klus moest dus tussen de bedrijven door geklaard worden. ,,In totaal heeft er wel of een week of zes in gezeten’’, schat Westra. Het enige verschil met het oude wapen is het gebruikte materiaal: geen teakhout, maar het goedkopere eikenhout. Zijn zwager, Johan van der Werf, schilderde het in de originele kleuren: rood en goud. Het originele exemplaar heeft na een houtwormbehandeling een plek gekregen in museum ’t Ponthús.

Klaas Zwaan herinnert zich dat het wapen in 1991 ook al eens twee jaar van het toneel was verdwenen in verband met restauratie. Pogingen van Stavers Belang om te achterhalen waar het was, liepen toen steeds op niks uit. Inwoners waren er lang niet gerust op dat het terug zou keren op de oude plek. De gemeente Stavoren was immers in 1984 opgegaan in de gemeente Nije-furd die een eigen wapen had. Een actiegroep met de Staverders Doede Bleeker, Tjeerd van der Meulen, Klaas Zwaan en Frans Willem Zwaan en Doede Bleeker vonden het uiteindelijk onaangeroerd achter een stapel hout in een restauratieatelier in Leeuwarden. ,,We dachten: as de gemeente ut niet restaureert doen wij ut self. Toen hast nog de sogenaamde Nijefurdse twisten. Alles was verdacht.’’

'Gelukkig had Stavers Belang nog een spaarpotsy en derom ken we nou ut nije wapen onthulle'

Het stadhuis werd later verkocht aan een particulier die er een hotel begon en vond dat het niet verantwoord was om het verrotte schild te laten hangen. Dus haalde hij het weg . ,,Ut ston gewoan in ’e steeg in weer en wyn’’, vertelt Zwaan. ,,Soa nou en dan wudde der over seurd, mar gelukkig had Stavers Belang nog een spaarpotsy en derom ken we nou ut nije wapen onthulle.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân