Er schippert weer een Klaas op de Klaas van Klaas: Klaas van der Meulen debuteert in de SKS. 'Wy sile foar de neilittenskip fan pake'

Het Woudsender skûtsje drijft op de dynastie van de Van der Meulens. Na de dramatische dood van pater familias Klaas van der Meulen namen zijn drie zoons het schipperen in toerbeurt over en vernoemden het skûtsje naar de oude roerganger. Na kleinkind Teake Klaas is het nu de beurt aan pakesizzer Klaas die dit jaar debuteert. En zo is de Klaas, het schip van Klaas, weer in handen van Klaas.

Klaas van der Meulen.

Klaas van der Meulen. Foto: ThomasVaer Fotografie - Tom Coehoorn

Lees meer over
Súdwest-Fryslân

,,Wy sile foar de neilittenskip fan pake”. Klaas van der Meulen zegt het resoluut als we praten over het (door corona twee jaar uitgestelde) debuut van de volgende Van der Meulentelg in de SKS. Achter hem aan de muur in het kantoor van het baggerbedrijf in Woudsend, al dik honderd jaar in de familie, staat diezelfde pake op een schilderij. Een echte schipper; getaande kop, pet op, sigaarstomp op de lip. Hij legde de basis voor het bedrijf dat nu door zijn kleinzoons wordt gerund. Hij bezorgde hen het skûtsjegen.

Nieuws

menu