Eigenaar opvanglocatie Hindeloopen hoopt al half jaar tevergeefs op steun gemeente. 'Er wordt gedaan alsof ze daar heel veel moeite voor doen, maar concreet merk ik daar niets van'

Marius Touwen, eigenaar van hotel De Stadsboerderij in Hindeloopen, is teleurgesteld in de gemeente Súdwest-Fryslân. Ondanks mooie woorden heeft de gemeente volgens Touwen concreet nog niets bijgedragen in de onkosten van de opvang van zo’n veertig Oekraïners op deze locatie.

Eigenaar Marius Touwen van hotel de Stadsboerderij in Hindeloopen.

Eigenaar Marius Touwen van hotel de Stadsboerderij in Hindeloopen. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Touwen, die begin maart spontaan de opvang startte - nog voordat er sprake was van de landelijk georganiseerde aanpak - zegt dat hij het onderwerp vanaf het begin verschillende malen mondeling heeft aangekaart bij onder anderen de gemeentesecretaris en bij de teammanager sociaal domein.

Nieuws

menu