Eigenaar Badpaviljoen Hindeloopen: 'Sa stiet der oer 5 jier noch niks'

Het Badpaviljoen op de IJsselmeerdijk in Hindeloopen. FOTO LC

Het is maar de vraag of de gedroomde herrijzenis van het Badpaviljoen in Hindeloopen ooit realiteit wordt. Eigenaar Douwe van der Meulen vreest voor het ergste.

,,It hiele proses sit muorrefêst.’’ Eigenaar Douwe van der Meulen van het Badpaviljoen in Hindeloopen vreest voor de toekomst van het rijksmonument op de IJsselmeerdijk dat al jaren aan een restauratie toe is. Alle rechtszaken en het juridisch geruzie met de gemeente Súdwest-Fryslân kosten hem zoveel tijd en geld, dat hij vreest dat er over vijf jaar nóg niks verbeterd is.

Van der Meulen reageert daarmee op een recente uitspraak van de rechtbank. De ondernemer had klus- en schilderwerk laten uitvoeren, maar daar staken de gemeente en monumentenorganisaties een stokje voor. Hij had zich aan voorschriften voor rijksmonumenten moeten houden. De rechter geeft de gemeente gelijk dat daarvoor (ook achteraf) geen vergunning is verleend. Een omgekeerde wereld, oordeelt Van der Meulen. ,,Net ien hat it hjir no sjoen en net ien wit hoe’t it der eartiids krekt útseach.’’

Sinds 2016 ligt het werk aan het eens zo vermaarde Badpaviljoen stil. Het geld dat Van der Meulen zo hard nodig heeft voor de restauratie, moet hij nu aanwenden voor de aanhoudende reeks juridische procedures. ,,Noch in pear jier sa troch en dan is der in heal miljoen euro fuort. En der moat noch mear as in miljoen yn it paviljoen stutsen wurde.”

De rechtbank vindt dat Súdwest-Fryslân ,,in redelijkheid’’ heeft kunnen vaststellen dat het achteraf goedkeuren van de werkzaamheden tot onherstelbare schade en aantasting hadden geleid. Van der Meulen wil het opgeknapte paviljoen weer openstellen als horecagelegenheid. In samenwerking met televisieomroep SBS6 werkt hij nu aan een documentaire over het gebouw.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân