Een brug of aquaduct? Omwonenden bij Oude Schouw, Uitwellingerga en Spannenburg mogen in webinars meedenken

De oude brug bij Tjerkgaast, naast de toren van Spannenburg, wordt vervangen. Foto: niels de vries

Rijkswaterstaat sorteert voor op het vervangen van drie oude bruggen bij Oude Schouw, Uitwellingerga en Spannenburg. In webinars denken omwonenden mee.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Rijkswaterstaat organiseert deze week drie online praatsessies over de nieuwe oeververbindingen over het Prinses Margrietkanaal bij Oude Schouw, Spannenburg en Uitwellingerga. Met een webinar over de opties voor de brug van Oude Schouw (een 7 meter hoge basculebrug uit 1949) begon deze reeks gisteravond.

De drie bruggen zijn op. Binnen vijf jaar moet er een nieuwe brug of aquaduct liggen. Na live bijeenkomsten in februari - bewoners mogen ideeën aandragen- heeft Rijkswaterstaat de realistische opties verder uitgediept. Voor alle dorpen liggen dezelfde drie, concrete varianten klaar: een aquaduct, een beweegbare brug met een doorvaarthoogte van 7,40 meter of een beweegbare brug met een doorvaarthoogte van 9,10 meter.

Het voordeel van een aquaduct is de ongehinderde doorvaart voor de schepen en dat er geen belemmeringen zijn voor het wegverkeer. Aandachtspuntje: de impact op de omgeving is erg groot. Een bascule- of draaibrug van 7,40 meter hoog aanleggen is relatief eenvoudig.

De naastgelegen dorpen wensten in februari al vurig een aquaduct. Voor Oude Schouw is in elk geval een doorvaarthoogte van 9 meter van groot belang. Met enige regelmaat botst daar een binnenvaartschip tegen de verkeersbrug omdat die niet berekend is op de moderne, grote containervaart.

De opties zijn beperkt, maar de precieze locaties liggen nog open. Burgers kunnen de komende twee weken op een interactieve kaart op de website van Rijkswaterstaat hun voorkeuren in een gemarkeerd zoekgebied aangeven. ,,In die interactieve kunnen mensen actief meedenken over de locatie’’, zegt voorlichter Laura Dijkman. ,,Je moet dan denken aan een stukje naar het noorden en een stukje naar het zuiden.’’

Het vervangen van drie bruggen is onderdeel van een monsterproject van 162 miljoen euro om de vaarweg tussen Lemmer en Delfzijl, een van de belangrijkste in het land, te verbeteren. In het najaar van 2026 moeten de nieuwe oeververbindingen gerealiseerd zijn. Over de uitvoering kan Rijkswaterstaat nog niet veel zeggen. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) gaat over de uitvoering.

Vanavond om 19.30 uur gaat Spannenburg online, morgenavond is de afsluiting met Uitwellingerga.

Nieuws

Meest gelezen