Plan voor één centrale campus voor al het voortgezet onderwijs in Sneek. Magister Alvinus, Bogerman en De Diken krijgen dan nieuwbouw

Het huidige gebouw van Magister Alvinus in Sneek in 2020 toen de leerlingen nog gemist werden vanwege corona.

Het huidige gebouw van Magister Alvinus in Sneek in 2020 toen de leerlingen nog gemist werden vanwege corona. Foto: Erwin Boers

De scholen voor voortgezet onderwijs CSG Bogerman, RSG Magister Alvinus en praktijkonderwijs De Diken willen gezamenlijke huisvesting op één centrale campus in Sneek.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

De drie scholen komen in 2032 uit op 3700 leerlingen. Daarvoor is 28.000 vierkante meter aan gebouwen nodig. De scholen beschikken nu gezamenlijk over 40.000 vierkante meter aan de Hemdijk, Almastraat en Simmerdyk. Ze kampen dan ook met leegstand. Aangezien er in de nieuwbouw ook behoefte is aan bewegingsonderwijs en er ruimte moet zijn voor toegang, parkeren, plein en sportveld is in totaal 45.000 vierkante meter ruimte nodig.

Dit staat in het positioneringspaper dat de scholen aan de gemeente Súdwest-Fryslân hebben aangeboden na eerdere gesprekken in 2021. In de begeleidende aanbiedingsbrief schrijven Sixtus Haverkamp, directeur- bestuurder van Magister Alvinus, en Anne Leijenaar, voorzitter van het College van Bestuur CVO Zuid-West Fryslân (waar De Diken en Bogerman onder vallen) dat een groot deel van de huidige gebouwen zo’n 70 jaar oud is. Het huidige onderwijs vraagt volgens hen om een andere en flexibele indeling van de onderwijsruimten.

Regiocampus

Ook op het gebied van duurzaamheid en ventilatie valt veel te winnen. Met een nieuw gebouw kan het voortgezet onderwijs weer 40 jaar vooruit. De scholen zien de campus niet alleen als plek voor onderwijs. Er wordt gedacht aan sportvelden en sporthallen die overdag voor het onderwijs beschikbaar zijn en ‘s avonds voor verenigingen. De plek moet een ‘regiocampus’ worden die openstaat voor cultuur en welzijn uit de hele omgeving. Ook moet plek zijn voor regionale evenementen. De besturen hopen van de gemeente toestemming te krijgen om het positioneringspaper uit te werken tot een bedrijfsplan.

In de eerste opzet staat dat beide besturen de traditionele structuur van het voortgezet onderwijs in Sneek willen doorbreken. Daarvoor is een campus uitermate geschikt. Hier worden de onderwijsniveaus vmbo, havo, vwo, praktijkonderwijs en 10-14 onderwijs samengebracht. Zo’n campus kan uitgebreid worden met voortgezet speciaal onderwijs en/of het mbo en het hbo. Gedeelde voorzieningen met het bedrijfsleven, zoals nu al in het Technolab Súdwest-Fryslân, zijn ook mogelijk. Het hangt van de uiteindelijke omvang af waar de campus zou moeten komen.

Renovatie

De drie initiatiefnemers trekken als aparte scholen in de campus en gaan daar samenwerken. ‘Vanuit het campusidee kunnen we de kleinschaligheid en eigenheid van onze verschillende scholen waarborgen. Waarbij we wel de voordelen van clustering, samenwerking, uitwisselbaarheid en het delen van voorzieningen kunnen benutten’, aldus het positioneringspaper. In de toekomstvisie van de besturen moet voortgezet onderwijs naast Sneek behouden blijven in Bolsward, Balk en Koudum.

De campus wordt ook gezien als een aantrekkelijke werkomgeving voor onderwijspersoneel. Dat zijn er nu 580 op de drie scholen. Magister Alvinus heeft in 2018 renovatie laten onderzoeken en Bogerman in 2020. Dit blijkt veel geld te kosten en niet bij te dragen aan innovatie van het onderwijs.