Plan voor één centrale campus voor al het voortgezet onderwijs in Sneek. Magister Alvinus, Bogerman en De Diken krijgen dan nieuwbouw

Het huidige gebouw van Magister Alvinus in Sneek in 2020 toen de leerlingen nog gemist werden vanwege corona.

Het huidige gebouw van Magister Alvinus in Sneek in 2020 toen de leerlingen nog gemist werden vanwege corona. Foto: Erwin Boers

De scholen voor voortgezet onderwijs CSG Bogerman, RSG Magister Alvinus en praktijkonderwijs De Diken willen gezamenlijke huisvesting op één centrale campus in Sneek.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

De drie scholen komen in 2032 uit op 3700 leerlingen. Daarvoor is 28.000 vierkante meter aan gebouwen nodig. De scholen beschikken nu gezamenlijk over 40.000 vierkante meter aan de Hemdijk, Almastraat en Simmerdyk. Ze kampen dan ook met leegstand. Aangezien er in de nieuwbouw ook behoefte is aan bewegingsonderwijs en er ruimte moet zijn voor toegang, parkeren, plein en sportveld is in totaal 45.000 vierkante meter ruimte nodig.