Dorp groet elkaar via uitzendingen

Anja Feenstra in gesprek met oud-Witmarsumer Hayo Bootsma van Omrop Fryslân FOTO STICHTING EKSPEDYSJE WYTMARSUM

De Stichting Ekspedysje Witmarsum wil wat doen aan het missen in coronatijd van het sociale praatje op straat.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

In februari, maart en april worden daarom drie uitzendingen gemaakt met als titel Hoi! Ze worden uitgezonden via het nieuwe YouTube-kanaal ‘Witmarsum in Beeld’.

Het gaat om korte filmpjes van dorpsbewoners of mensen die een band hebben met Witmarsum. Kunst, cultuur, taal en sport komen aan bod. Na drie maanden wordt bekeken of het initiatief aanslaat.

Nieuws

menu