De strijd tegen de reuzenberenklauw is een kwestie van jarenlang volhouden. 'Wylst wy ea dizze plant bestelden om't er sa moai stie yn it park'

Mooi om te zien, maar verstikkend voor andere beplanting. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft de handen vol aan de bestrijding van de reuzenberenklauw.

Weg met de berenklauw zeggen v.l.n.r: Anton van den Broek, Douwe de Groot, Rixt Smit en Hinko Talsma. Op de achtergrond in de bosjes Durk Weidenaar.

Weg met de berenklauw zeggen v.l.n.r: Anton van den Broek, Douwe de Groot, Rixt Smit en Hinko Talsma. Op de achtergrond in de bosjes Durk Weidenaar. Foto: Niels de Vries

Lees meer over
Súdwest-Fryslân

De zweetdruppeltjes vallen van zijn hoofd. Diep in de bosjes bij het Gerbrandygemaal langs de Griene Dyk tussen Sneek en de Snitsermar steekt Anton van den Broek van de gemeente Súdwest-Fryslân zijn schep de grond in. Het is duidelijk dat hij dit deze vrijdagochtend vaker heeft gedaan. Verderop ligt een stapel uitgestoken reuzenberenklauwen.