De spil van de 'meast Fryske' sporthal stopt: 'Titus bedankt, Titus bedankt!'

Na bijna 45 jaar verdwijnen de vaste gezichten van sporthal en sportkafé De Greidhoeke in Easterein. Het echtpaar Titus (66) en Rigt (67) Bergsma gaat met pensioen. Een eindfeest zit er niet in vanwege corona.

De danspaal werd een begrip, evenals Titus Bergsma, hier met zijn vrouw Rigt.

De danspaal werd een begrip, evenals Titus Bergsma, hier met zijn vrouw Rigt. FOTO NIELS DE VRIES

Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Schoolkinderen stommelen sporthal De Greidhoeke uit en blijven in de hal staan als ze Titus Bergsma in het aanpalende café zien zitten. ,,Titus bedankt, Titus bedankt!’’, klinkt het ineens. Bergsma krijgt het even te kwaad, zoals eerder bij een verrassing van korfbalclub WWC uit Mantgum, die hem ontvoerde en langs plekken leidde waar spandoeken stonden met dankwoorden.

Nieuws

Meest gelezen