De reizende monniken van het Broereklooster

Omstreeks 1500 waren er in het huidige Fryslân zo’n vijftig kloosters. Tegenwoordig zijn ze er nauwelijks meer. Overgeleverde teksten, objecten of sporen in het landschap kunnen nog wel heel wat vertellen. Vandaag: het Broereklooster in Bolsward.

Hans Mol van de Fryske Akademy onder de glazen overkapping van de Broerekerk in Bolsward. FOTO SIMON BLEEKER

Hans Mol van de Fryske Akademy onder de glazen overkapping van de Broerekerk in Bolsward. FOTO SIMON BLEEKER Foto: Simon Bleeker

Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Iedereen die bekend is in Bolsward heeft wel eens ‘die kerk met glazen overkapping’ gezien. Het is het oudste monument van Bolsward: de Broerekerk. Het gebouw kreeg vooral bekendheid toen er in 1980 een brand uitbrak. Ruim twintig jaar later - in 2006 - kreeg het zijn befaamde glazen dak, ontworpen door architect Jelle de Jong uit Lemmer. 

Nieuws

menu