Raadscommissie Súdwest-Fryslân oordeelt negatief: dagdroom over De Potten spat uit elkaar

Verkeersdrukte in Offingawier EIGEN FOTO

Op de VVD na gaf de raadscommissie van Súdwest-Fryslân aan dat het omstreden gebiedsplan voor recreatieterrein De Potten niet naar de gemeenteraad kan.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Het betekende dat verantwoordelijk wethouder Mark de Man met grote tegenstand te maken kreeg, maar desondanks de commissie gisteravond twee uur liet debatteren over een stuk dat direct door de FNP werd bestempeld als een visie met onvoldoende draagkracht.

Dat was al gebleken uit de 38 inspraakreacties en de 8 insprekers die er gisteravond waren. Variërend van ondernemers op De Potten die wel graag ontwikkelingen zien, tot recreanten en huis- of caravaneigenaren die de rust willen behouden en natuurbeschermers die wijzen op de grote waarde van het gebied. De partijen wezen erop dat de grote fout in het hele proces is geweest dat alle betrokkenen niet meteen meegepraat hebben, terwijl het soms wel over hun grondgebied gaat.

‘Geen respect’

Zo zien eigenaren van appartementen aan de Paviljoenwei een schelpenpad ineens veranderd in een boulevard terwijl die door hun tuin loopt. ,,U hebt geen respect voor eigendommen van anderen’’, schetste Gert Schouwstra van de ChristenUnie. Hij wees ook op het plan voor een hotel op een terrein waar nu nog stacaravans staan. ,,Betrek de eigenaren en alle belanghebbenden erbij. Anders heeft u 70.000 euro uitgegeven voor een dagdroom.’’

De Man wees erop dat het stuk opgesteld is omdat de gemeente richting nodig heeft. Er zijn initiatieven van ondernemers, maar zolang de gemeente geen visie heeft, weten die ondernemers niet waar ze aan toe zijn. Dat wil hij graag van de raad horen. Die wil dat wel in een opiniërende bijeenkomst doen, een voorstel dat door GBTL-raadslid Carla van der Hoek werd gedaan. De VVD noemde de meerderheid die dit idee kreeg ,,teleurstellend’’. ,,Wij zijn enthousiast over de visie.’’

Toeristen langer laten blijven

Ondernemer Taco Hofman van de waterskibaan, die bijgedragen heeft in de kosten van het plan, schetste zijn belang: een langer verblijf van toeristen in het gebied. Dat kan met ,,leuke, spannende dagrecreatie’’ met initiatieven als ,,een stadspark, een klimpark, een blotevoetenpad, een skeelertocht, spannende speeltoestellen of een skatepark’’. Hij noemde maar wat ideeën die zijn bedrijf, dat 10.000 tot 15.000 bezoekers per jaar trekt, kunnen aanvullen.

Nieuws

menu