D66 pleit voor meer veilige werkplekken: rijen met scholieren voor bibliotheek Sneek door corona

FOTO GOOGLE MAPS

Door de coronacrisis moeten niet alleen volwassenen thuiswerken, maar ook studenten en scholieren worden geacht zo veel mogelijk thuis te doen. Daardoor stond er de afgelopen weken soms zelfs een rij om de bibliotheek van Sneek binnen te komen.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

De fractie van D66 vraagt de wethouder om eens te kijken naar het tekort aan veilige werkplekken voor scholieren en studenten. De aangescherpte maatregelen maken het volgens de fractie voor jongeren nog moeilijker om een rustige en veilige werkplek te vinden.

„Niet alle scholieren of studenten hebben thuis een goede werkplek. Ze hebben bijvoorbeeld geen eigen kamer, er zijn broertjes en zusjes thuis, of ze zitten juist helemaal alleen waardoor ze zich niet goed kunnen concentreren”, stelt fractievoorzitter Marieke Vellinga. „Jongeren die hier last van hebben lopen makkelijk een grote studieachterstand op die ze heel moeilijk in kunnen halen.”

Vellinga wil dat de wethouder met de scholen en de bibliotheek in gesprek gaat om het probleem goed in beeld te krijgen en hier oplossingen voor te bedenken. Dit kan bijvoorbeeld het regelen van extra veilige werkplekken zijn. Deze werkplekken zouden ook gebruikt kunnen worden mochten scholen toch weer een aantal weken dichtgaan.

Nieuws

menu