D66 pleit voor meer veilige werkplekken: rijen met scholieren voor bibliotheek Sneek door corona

FOTO

FOTO GOOGLE MAPS

Door de coronacrisis moeten niet alleen volwassenen thuiswerken, maar ook studenten en scholieren worden geacht zo veel mogelijk thuis te doen. Daardoor stond er de afgelopen weken soms zelfs een rij om de bibliotheek van Sneek binnen te komen.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

De fractie van D66 vraagt de wethouder om eens te kijken naar het tekort aan veilige werkplekken voor scholieren en studenten. De aangescherpte maatregelen maken het volgens de fractie voor jongeren nog moeilijker om een rustige en veilige werkplek te vinden.