Coronasteun voor maatschappelijke instellingen Súdwest

Coronabord in Sneek FOTO LC//ERWIN BOERS

De gemeente Súdwest-Fryslân stelt voor 2021 1,8 miljoen euro beschikbaar als compensatie voor maatschappelijke instellingen die schade door corona lijden.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Het bedrag moet nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad en is gebaseerd op de regeling voor 2020. Toen stelde de gemeente tussen maart en december eveneens 1,8 miljoen euro beschikbaar. Alleen bedoeld voor instellingen zonder winstoogmerk.

Van het bedrag voor 2020 is nog 1,5 miljoen euro beschikbaar. Er lopen nog aanvragen voor een bedrag van 300.000 euro. De verwachting is niet dat daar veel aanvragen bijkomen omdat de meesten met financiële problemen zich al gemeld hebben. Er kan alleen nog wat toestroom ontstaan van organisaties die de tegemoetkoming NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) terug moeten betalen. Dat zou volgens de gemeente om 200.000 euro kunnen gaan. Uiteindelijk blijft er een groot bedrag over dat teruggestort wordt in de algemene reserve.

Verwacht wordt dat in 2021 meer instellingen een beroep op de regeling zullen doen. In 2020 slaagden ze er nog in ,,de touwtjes aan elkaar te knopen’’ met eigen financiële reserves, maar die zijn nu op. Het geld wordt voor 1 miljoen euro gehaald uit de algemene reserve. De overige 800.000 euro kan gedekt worden uit rijksgelden. De gemeente kreeg eind vorig jaar dit aanvullende bedrag van het rijk voor coronaschade in de culturele infrastructuur. De gemeente acht het niet ondenkbaar dat er van het rijk ook voor 2021 extra geld komt voor deze doelgroep.

Nieuws

menu