Claim op woningbouwgrond in Easterein en Oppenhuizen

Woning in aanbouw. FOTO ANTON KAPPERS

De gemeente Súdwest-Fryslân stelt zowel in Easterein als in Oppenhuizen grond veilig voor toekomstige woningbouw door er het voorkeursrecht op te vestigen.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

In Easterein gaat het om twee percelen grond aan de Eijsingaleane ten noorden van de nummers 4 tot en met 24. In Oppenhuizen om een perceel aan de Eastwei. Door het voorkeursrecht toe te passen, moet de grondeigenaar het perceel eerst te koop aanbieden aan de gemeente. De eigenaar is niet verplicht tot verkoop, maar mocht diegene met een aanbieding richting de gemeente komen, dan moet de gemeente daar binnen zes weken over besluiten.

Het college neemt de maatregel - die de raad nog moet bekrachtigen - omdat de gemeente woningbouw wil stimuleren en op deze manier ook in kleine kernen de regie kan krijgen. In beide dorpen lopen al langer gesprekken tussen de gemeente en dorpsbelangen. De twee dorpen hebben behoefte aan woningen voor starters en voor senioren.

In Oppenhuizen bleek uit een snelle scan dat er geen inbreidingsplekken zijn waar gebouwd kan worden. Vandaar dat is gekeken naar de rand van het dorp. De percelen die in Easterein geschikt worden geacht, voorzien niet alleen in de huidige woningbehoefte, maar ook in die voor de toekomst. Het gaat in beide dorpen om agrarische grond, waar geen functies aanwezig zijn die woningbouw in de weg staan.

Nieuws

menu