Centrale buitendienst past niet in Bolsward

Súdwest-Fryslân wil files bij de milieustraat, zoals hier in Leeuwarden, voorkomen FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

Het was de voorkeursplek van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân, maar aan de Exmorraweg in Bolsward is te weinig ruimte om de gemeentelijke buitendienst te concentreren.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

De huidige milieustraat in Bolsward zou uitgebreid worden tot centrale plek van de buitendienst van de gemeente Súdwest-Fryslân. Dat besluit nam de raad in 2017. Nu blijkt uit een tussentijdse stand van zaken door het college dat de toekomstige plannen niet passen op deze plek. Op papier leek alles te passen, logistiek technisch zijn er knelpunten.

Dit heeft onder andere te maken met de plannen van de provincie om de nabij gelegen kruising met verkeerslichten te vervangen door twee rotondes met fietstunnels. Hiervoor moet de Exmorraweg verlegd worden. Als gevolg hiervan moet de nieuwbouw van de buitendienst naar achteren geschoven worden, waardoor er minder ruimte overblijft. Ook als het hoofdgebouw niet verschuift, blijven er logistieke problemen.

Het college stelt dat aanpassingen of uitbreidingen niet mogelijk zijn, waardoor de keus voor deze plek geen toekomstbestendige situatie oplevert. Er is nog onderzocht of de fietstunnel verplaatst kan worden en of er een andere verkeersroute mogelijk is, maar dit blijkt onhaalbaar. Na de reconstructie van de weg zou de plek zelfs de huidige stroom van 80.000 bezoekers per jaar niet aankunnen. Er worden files verwacht die kunnen staan tot op de rotonde richting Workum/Exmorra. Dat is onwenselijk.

Het college stelt tevens vast dat het plan te duur wordt. Dit komt omdat bouwkosten intussen zijn gestegen en materialen op dit moment extreem zijn gestegen in prijs. Aan de voorwaarden die de raad aan dit project stelde, kan dan ook niet worden voldaan. Het college wil na de zomer de problematiek bespreken met de gemeenteraad en in januari 2022 een beslissing nemen.

Nieuws

Meest gelezen