Bso niet vanzelfsprekend op het platteland: 'We willen onze kinderen juist zo graag in eigen omgeving laten spelen'

Buitenschoolse opvang is niet vanzelfsprekend op het platteland. Itens wil een bso, die in Hommerts-Jutrijp moet dicht.

Kinderopvang in kleine dorpen is niet vanzelfsprekend.

Kinderopvang in kleine dorpen is niet vanzelfsprekend. FOTO SHUTTERSTOCK

De buitenschoolse opvang in Hommerts-Jutrijp sluit de deuren. Dat heeft de organisatie deze week in een mail aan de ouders laten weten. Na twaalf jaar is de rek eruit bij bso De Ule. Er komt nog maar een handjevol kinderen spelen op maandag- en dinsdagmiddag. Dat kan financieel niet uit. De Ule neemt voor de zomervakantie afscheid van de enige leidster.

De noodgedwongen sluiting in de tweelingdorpen (negenhonderd inwoners) in Súdwest-Fryslân past in de tendens dat kleine plattelandsdorpen grote moeite hebben om de eigen jeugd op te vangen. De brancheorganisatie Kinderopvang stelde jaren geleden al vast dat bloeiende onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen in gebieden met bevolkingskrimp onder druk staan.

Oproep aan gemeente

Uit het brancherapport kinderopvang: ,,Kinderopvangorganisaties bedenken hiervoor met gemeenten en onderwijs regelmatig creatieve oplossingen, maar ook moeten noodgedwongen (door te weinig klandizie) locaties voor kinderopvang gesloten worden. Gastouderopvang is in deze gebieden dan ook extra belangrijk, omdat het een alternatief kan zijn voor het verdwijnen van reguliere kinderopvangvoorzieningen.’’

Maar een gastouder mag niet meer dan vijf of zes kinderen opvangen. In kleine gemeenschappen zitten zij dan ook zomaar ‘vol’. Zo ook in Itens, aldus Berber Rameau. Zij trok kortgeleden aan de bel bij de raadscommissie van Súdwest-Fryslân. Haar oproep aan de gemeente: help mee om de opvang overeind te houden, anders loopt het dorp leeg.

'We willen onze kinderen juist zo graag in eigen omgeving laten spelen'

In Itens (basisschool De Romte heeft 35 leerlingen) doet een groep ouders allerlei pogingen om buitenschoolse opvang voor de kinderen te organiseren, maar het lukt niet. De ene gastouder heeft geen plaats en voor opvangorganisaties kan het niet uit. Rameau, tegen de raadsleden: ,,We zien jonge ouders wegtrekken naar grotere dorpen zoals Scharnegoutum omdat de opvang hier niet op orde is. We willen onze kinderen juist zo graag in eigen omgeving laten spelen.’’

Niet gemeenten maar scholen hebben de wettelijke plicht om te voorzien in buitenschoolse opvang, door dit bijvoorbeeld uit te besteden aan een professionele organisatie. De Van Haersma Bumaschool in Hommerts-Jutrijp heeft inmiddels stappen gezet voor volgend schooljaar. De Ule heeft overigens ook een vestiging in Hindeloopen, die blijft gewoon open.

Tegelijkertijd constateert de Brancheorganisatie kinderopvang juist dat gemeenten ,,steeds meer regisseur van belangrijke, lokale processen zijn’’. Dat gaat bijvoorbeeld over het opzetten van kindcentra, de jeugdzorg, maar ook als partner voor kinderopvangorganisaties. Door het verlagen of bevriezen van huren kan de gemeente bijvoorbeeld een spil zijn in het overeind houden van de voorzieningen in kleine dorpen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân
Onderwijs