Bregtje Osinga-de Vlugt (86) voorziet het dorp van zelfgemaakte mondkapjes: 'Oanpakke dy hannel'

De 70 jaar oude Meister van Bregtje Osinga-de Vlugt maakt overuren. De 86-jarige Hemelumse naaide al 430 mondkapjes van oude lappen en dekbedhoezen.

Bregtje Osinga-de Vlugt (86) achter haar 70 jaar oude Meister.

Bregtje Osinga-de Vlugt (86) achter haar 70 jaar oude Meister. FOTO SIMON BLEEKER

,,It is freeslik”, verzucht ze door de telefoon. ,,Ik ha krekt alwér fjouwer de doar út en juster ha guon út Koudum in bultsje fan tweintich helle.”

Ze kan de vraag amper aan. De Hemelumse naait, sinds corona door het land waart, aan de lopende band mondkapjes. De teller staat intussen op 430 stuks. Half het dorp loopt met een ‘lapke fan frou Osinga’.

De noeste naaister geeft ze aan wie maar wil. Voor noppes. ,,As ik sa no minsken bliid meitsje kin? En elk wit my wol te finen. Bekend als de bonte hond. En se bringe my ek stof.” Complete dekbedovertrekken kreeg ze toegestopt. ,,No, dêr kinne in hiele soad út, hear.”

Uiterst doeltreffende beschermingskappen

Osinga zag een taak toen vanuit Den Haag het dringende advies kwam om mondmaskers te dragen. ,,Wêrom sil ik hjir sitte te niks-dwaan”, stelt de 86-jarige nuchter. ,,Myn hannen, it ferstân en de masine dogge it allegear goed. Dus oanpakke dy hannel, net seure mar dwaan.” En zo snort de antieke Meister dagelijks aan een stuk door in de woonkamer en roetst Osinga de ene na de andere mondlap in elkaar.

Het zijn simpele maar uiterst doeltreffende beschermingskappen, zegt de maakster die wel kwaliteit wil leveren. ,,Se slute absolút presys oan.” Het was haar fysiotherapeut die haar het ideale patroon bezorgde. ,,Dy hat in útdraai foar my makke. Dizze brûke se yn it sikehûs ek.”

'It is in handichheidsje'

Alle dragers zijn blij, zegt Osinga. ,,It lapke op ’e noas en de bril deroerhinne. Dan beslacht de boel ek net.” Een kapje naaien stelt niks voor, beweert Osinga die vroeger haar vijf kinderen in eigengemaakte kleren stak en voor de hobby kleding maakte voor Slowaakse kindertehuizen. ,,It is in handichheidsje, yn tweintich minuten klear. As de masine net dwers is.”

Over het apparaat van haar geen klagen. ,,Kocht doe’t ik sechtjin jier wie. It is in izeren masine, dy krijst net oan de ein.” De Meister is zeventig jaar oud maar snort onverstoorbaar door. Net als Osinga zelf niet te stuiten: ,,Kinst it sittendewei dwaan en it groeit ûnder de hannen. Leuk.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân
Coronavirus
Instagram