Brandweer blust brand bij Scheepvaartmuseum: 'Skrikst wol as der reek út it gebou komt'

FOTO CAMJO media Foto: Jaring Rispens

Bij het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek woedde donderdagmiddag een korte brand. Uiteindelijk bleek dat de rook van buiten het museum naar binnen trok. Het museum heeft weinig schade.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

,,Skrikst earst wol as der reek út it gebou komt'', zegt directeur Meindert Seffinga. ,,It is in grut museum mei in soad romtes, de brânmeldsintrale hat syn wurk goed dien.''

Drie brandweerauto’s kwamen ter plaatse om de brand te bestrijden. Het museum en omliggende panden werden ontruimd. ,,Doe't de brânwacht der wie, wienen de besikers der al út.''

De brand woedde in een smal steegje tussen twee grachtenpanden waar, ongeveer 30 centimeter ruimte tussen zit. ,,Dêr hat brânber materiaal tusken sitten. Der waait wolris wat yn. Op ûnferklearbere wize is dat yn de brân rekke'', zegt Seffinga. Door kieren kwam de rook bij het museum naar binnen.

Op zoek naar de brandhaard maakte de brandweer twee plafonds open. ,,De iennige skea is it plafond dêr't even de bile yn set is. En it is noch wat wiet op de grûn'', zegt Seffinga. Het museum kan vrijdag weer opengaan.

Nieuws

menu