Bolswarder voetballers kunnen na de zomer los op nieuwe kunstmat

Foto: ANP

Voetballers in Bolsward kunnen als alles mee zit na de zomer los op een nieuw kunstgrasveld. De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân stelde gisteravond de benodigde 370.000 euro beschikbaar voor een nieuwe mat voor het hoofdveld op Het Bolwerk.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Wethouder Bauke Dam benadrukte het nog maar een keer. Het is echt nodig, het is geen overbodige luxe en het kan ook echt niet langer wachten. ,,Sa gau moochlik trochpakke.”

Het hoofdveld op Het Bolwerk in Bolsward is tot op de draad versleten en officieel afgekeurd. Súdwest-Fryslân wil daarom zo gauw als mogelijk een nieuw kunstveld aanleggen, zodat na de zomer als de voetballers weer aan de bak kunnen het nieuwe veld beschikbaar is. Dan moeten 48 teams van de grootste sportclub van de gemeente erop kunnen spelen.

Spoed

De meerderheid van de raad ziet de noodzaak en stelde daarom de benodigde 370.000 euro beschikbaar. Alleen Klaas Jan Semplonius, van Fractie Semplonius stemde tegen. Hij wil dat de gemeente eerst met een kunstgrasnotitie komt zodat van alle velden duidelijk wat voor kosten gemaakt moeten worden.

Dam zei dat het ,,chiquer” was geweest om voor er geld naar Bolsward gaat met dat stuk te komen. Maar hij verwacht die notitie niet voor mei te kunnen presenteren. En zolang kan Bolsward niet wachten. ,,Wy ha no mei spoed te krijen”, zei Dam. Bovendien zou de notitie over de noodzaak van vernieuwing in Bolsward geen verandering maken.

Nieuws

menu