Boeren uit Ferwoude, It Heidenskip en Parrega gaan groenafval van gemeente Súdwest-Fryslân composteren

FOTO ARCHIEF

Boeren in Ferwoude, It Heidenskip en Parrega gaan groenafval van de gemeente Súdwest-Fryslân composteren. De compost gebruiken de boeren vervolgens voor hun land, waardoor ze (bijna) geen kunstmest meer nodig hebben.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Het college van de gemeente heeft dit vorige week besloten. Het groenafval gaat dan niet meer naar een composteringsbedrijf.

Het initiatief om groenafval van de gemeente te gaan composteren komt van de stichting Agricycling, waarin een groep boeren uit de zuidwesthoek van de gemeente zich verenigd heeft. Boer Pieter van der Valk uit Ferwoude is een van de deelnemers en het is de bedoeling dat nog meer boeren mee gaan doen. „As der natuerlike fiedingsstoffen beskikber binne, moatte wy dy as lânbou eins ek benutte. Dat komt in protte fraachstikken fan no ten goede”, aldus Van der Valk.

Hij gebruikt zijn eigen groenafval nu om de grond te verbeteren, maar dit levert te weinig compost op. De gemeente geeft ook een financiële bijdrage aan het project. „Dat wy no dizze ôfspraak mei in oantal boeren meitsje, makket ús gemeente unyk”, zegt wethouder Bauke Dam. „Wy moasten wol efkes útsykje hoe’t wy dat it bêste oanfleane koene, mar de FUMO hat ús goed holpen.”

Nieuws

menu