Boek over maker miniplanetarium

Boeken ter illustratie. FOTO PIXABAY

Uiltje Foppes Wiersma (1838-1916) uit Abbega/Oosthem was een singuliere man, aldus Teake van Popta uit Nijland. Daarom bewerkte Van Popta de levensgeschiedenis van Wiersma, door hemzelf opgetekend, om die in eigen beheer in boekvorm uit te geven.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Uiltje Foppes Wiersma (1838-1916) uit Abbega/Oosthem was een singuliere man, aldus Teake van Popta uit Nijland. Daarom bewerkte Van Popta de levensgeschiedenis van Wiersma, door hemzelf opgetekend, om die in eigen beheer in boekvorm uit te geven. Wiersma schopte het van timmerman tot godsdienstonderwijzer.

Ook maakte hij een zogenaamd tellurium, een miniplanetarium, dat door zijn nazaten aan het Eise Eisinga Planetarium werd overgedragen. Het boek, dat onlangs verscheen, draagt de lange titel: de titel: ‘Uiltje Foppes Wiersma - Ûltsje-om (1838 – 1916) – van timmerman tot godsdienstonderwijzer – een singuliere man’

Nieuws

menu